Policja przypomina o obowiązku odśnieżania budynków i pojazdów

W związku z intensywnymi opadami śniegu policjanci przypominają właścicielom oraz administratorom budynków o obowiązku usuwania zalegającego śniegu z dachów oraz sopli. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe oraz sportowe, a także magazyny. Spadające z dachów nawisy śnieżne mogą poważnie zranić, a nawet zabić, dlatego apelujemy o wyobraźnię.

O karach za niewywiązywanie się z obowiązku odśnieżania dachów mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie podkom. Marta Ladowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/1ODSNIEZANIE_LADOWSKA_9_01_2019.mp3]

Podkom. Marta Ladowska przypomina również kierowcom o obowiązku usunięcia śniegu i lodu z pojazdów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/2ODSNIEZANIE_LADOWSKA_9_01_2019.mp3]

Przyłączamy się do apelu częstochowskiej Policji i prosimy o bezpieczną jazdę w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Maciej Orman