Policjanci na szkolnym konkursie „Umiemy i chcemy ratować”

policja2

Policjanci z Częstochowy przyglądali się zmaganiom uczestników VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Umiemy i chcemy ratować”. Wzięło w nim udział 17 trzyosobowych drużyn z 10 szkół podstawowych. Celem konkursu było rozpowszechnianie wśród dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy.

W Szkole Podstawowej nr 24 w Częstochowie odbyła się VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Umiemy i chcemy ratować”, którego współorganizatorem było Policealne Studium Ratownictwa Medycznego w Częstochowie. W zmaganiach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, a jego celem było rozpowszechnianie wśród dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnicy mieli do wykonania zadania, sprawdzające ich wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Pytania konkursowe oraz test praktyczny przygotowało oraz oceniało jury powołane przez Policealne Studium Ratownictwa Medycznego w Częstochowie, w skład którego wchodzili m.in. kadeci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Stanowisko sędziego głównego objęła pani Aneta Banach-Sałata. Pracę jurorów nadzorowała komisja, w której składzie znaleźli się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, a także przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Straży Miejskiej w Częstochowie i szkolna pielęgniarka.

Po podliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców:

W kategorii klas I-III:

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 15.

II miejsce –drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana De La Salle.

III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 24.

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 15.

II miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 42.

III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 50.

Wszyscy laureaci otrzymali puchary, medale oraz nagrody. Wraz z członkami komisji wręczyli je: Pan Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Pani Grażyna Stramska – Świerczyńska – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy.

Źródło: http://www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl

policja