Policyjne działania NURD

policja21-720x540 (1)

Od godz. 6:00-22:00 na terenie naszego województwa a tym samym w rejonie miasta i powiatu policjanci częstochowskiej drogówki prowadzą działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli „NURD”. Podczas akcji policjanci będą zwracać szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Ukierunkowane działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa zwracać będą uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się, czy piesi sami nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego. Zwrócą też uwagę na przestrzeganie obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez pieszych w chwilach poruszania się na drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym.