Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi

W Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie powstał Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, który liczy już 20 członków zwykłych i 3 honorowych. Klub jest kolejnym rodzajem służby na rzecz społeczeństwa.
W związku z akcją honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe pod hasłem „SpoKREWnieni służbą”, realizowanej pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniach 1-24 marca 2017 roku na terenie podległym KMP w Częstochowie organizowana jest akcja honorowego oddawania krwi. Przy Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie powstał Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, założony z inicjatywy funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie. Funkcjonariusze postanowili propagować oraz honorowo oddawać życiodajny płyn dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Jest to kolejna forma służby na rzecz społeczeństwa. Każda osoba chętna do zostania członkiem klubu może zapisać się oraz uzyskać niezbędne informacje wysyłając wiadomość e-mail na adres: kmpczestochowahdk@gmail.com lub poprzez kontakt z prezesem klubu st.sierż. Kamilem Sowińskim z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie tel. 34/3691336.

źródło: KMP Częstochowa