Politechnika Częstochowska coraz bardziej międzynarodowa

Spotkanie International Students and Interships na Politechnice Częstochowskiej | Fot. Radio Fiat

W środę 24 listopada w klubie studenckim „Filutek” na Politechnice Częstochowskiej miało miejsce spotkanie, podkreślające coraz bardziej międzynarodowy charakter Politechniki Częstochowskiej.

Ewa Kubicka, zastępca kierownika Biura Studentów Zagranicznych PCz, na co dzień zajmująca się sprawami rekrutacyjnymi oraz kontaktem ze studentami z innych krajów wyjaśniła czego dotyczyło spotkanie w klubie „Filutek” oraz wyjaśniła czym jest wymiana bilateralna:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/11/1_briefing_filutek_kubicka_23_11.mp3]

Studenci zagraniczni mogą pobierać naukę na Politechnice Częstochowskiej zarówno w ramach programów wymian studenckich, jak i przez cały okres kształcenia. Obecnie na Politechnice studiuje około 400 osób zza granicy, które kształcą się w normalnym trybie akademickim, czyli na studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich i około 150 uczących się w Częstochowie w ramach wymian. Większość studentów przebywających na stałe opłaca studia z własnej kieszeni. Jednak część z nich zwłaszcza ze Wschodu, posiadająca Kartę Polaka lub stały pobyt, studiuje bezpłatnie.

Spotkanie International Students and Interships na Politechnice Częstochowskiej | Fot. Radio Fiat

Prof. PCz dr hab. inż. Andrzej Zaborski, pełnomocnik rektora Politechniki Częstochowskiej ds. międzynarodowej wymiany studentów nie kryje zadowolenia z faktu, że Politechnika w przeciągu kilku ostatnich lat znacząco podniosła swój poziom atrakcyjności dla studentów zza granicy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/11/2_briefing_filutek_zaborski_23_11.mp3]

Politechnika Częstochowska oferuje studia w dwóch językach wykładowych: angielskim, z którego korzystają przeważnie studenci z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu oraz polskim, z którego korzystają osoby pochodzące z Europy Środkowej i krajów dawnego Związku Radzieckiego.