Politechnika wspomaga i inspiruje nauczycieli

Fot. Radio Fiat

W czwartek 7 kwietnia na Politechnice Częstochowskiej odbyła się konferencja dla nauczycieli, podczas której omówiono nowe narzędzia edukacyjne oraz zaprezentowano obszary, w których Politechnika może organizować bezpłatne warsztaty dla młodzieży szkolnej.

W wydarzeniu „Studia techniczne – Inwestycja w przyszłość” wzięli udział przedstawiciele 21 częstochowskich szkół. Jest to pierwsza edycja zaplanowanego przez Politechnikę programu współpracy z nauczycielami, o czym więcej mówi Monika Znamierowska z Biura Karier Politechniki Częstochowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/1_pcz_nauczyciele_znamierowska_07_04.mp3]
Fot. Radio Fiat

Projekt kładzie szczególnie duży nacisk na aspekty związane z opieką w ramach doradztwa zawodowego, jaką pracownicy oświaty mogą otoczyć swoich podopiecznych. Naukowcy omówili także obszary, w których widzą możliwość w pracy z dziećmi w ramach szkolnych warsztatów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/2_pcz_nauczyciele_znamierowska_07_04.mp3]

Politechnika Częstochowska wychodzi tym samym na przeciw potrzebom młodzieży, wspierając jednocześnie doskonalenie nauczycieli. Czwartkowe seminarium odbyło się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. W planach są kolejne konferencje, w które angażować się będą także inne wydziały Uczelni.