Poloneza czas zacząć!

W czwartkowe południe, młodzież klas VII i VIII, zatańczyła poloneza na Placu Biegańskiego, z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 14 im. H. Sienkiewicza wraz z naczelnikiem Wydziału Edukacji UM Częstochowy – Rafałem Piotrowskim.

W akcji wzięło udział 35 szkół podstawowych, po 5 par z każdej placówki. O szczegółach akcji, która już po raz drugi odbyła się na Placu Biegańskiego, mówi Magdalena Krzemińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie:

Rafał Piotrowski zauważył, że tego dnia uczniowie byli swoistą reklamą dla miasta oraz swoich szkół:

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku. Była to ustawa regulująca ustrój prawny monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i obowiązywała w kraju przez 14 miesięcy. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie.

LN

Galeria: Radio Fiat

Poloneza czas zacząć!