„Polska Walcząca” na Placu Biegańskiego

Wystawa_Polska-Walczaca_m

Od 26 września do 20 października 2014 r. ma miejsce w Częstochowie na Placu Biegańskiego wystawa plenerowa „Polska Walcząca”. Ogólnopolska ekspozycja wraz z regionalną częścią została przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach. Autorami scenariusza wystawy są: dr Paweł Rokicki i Tomasz Gonet (część regionalna). Można obejrzeć dwadzieścia dwustronnych plansz.

Projekt przypomina o Polskim Państwie Podziemnym – zjawisku wyjątkowym w okupowanej w latach II wojny światowej Europie. Obejmuje początki polskiej konspiracji we wrześniu 1939 r., jej rozwój i różnorodne formy walki podziemnej przeciwko obu okupantom, Niemcom i Sowietom. Poprzez archiwalne zdjęcia i dokumenty z epoki pokazuje najważniejsze wydarzenia, w tym akcję „Burza” i Powstanie Warszawskie, których 70. rocznicę obecnie obchodzimy. Na wystawie znajdują się sylwetki wybranych bohaterów, w tym także Żołnierzy Wyklętych, którzy kontynuowali walkę o niepodległość Polski, stawiając opór komunistycznej dyktaturze. Dopełnieniem opowieści są zdjęcia z prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w miejscach, w których odnajdywane są i identyfikowane szczątki bohaterów Polski Walczącej, straconych w komunistycznych więzieniach.

Katowicki oddział IPN opracował pięć plansz regionalnych, traktujących między innymi o wrześniu 1939 r. w Katowicach, podziemiu niepodległościowym na Śląsku, akcji Burza realizowanej przez Śląski Okręg AK (w głównej mierze przywołamy oddziały Gerarda Woźnicy ps. „Hardy” oraz Stanisława Wencla ps. „Twardy”, które prowadziły w regionie najaktywniejsze akcje w ramach „Burzy”), kształtowaniu się władzy komunistycznej w regionie, a także podziemiu antykomunistycznym na Śląsku i represjach wobec niego. Na szczególną uwagę zasługują fotografie oddziałów partyzanckich operujących w regionie, pochodzące ze zbiorów Mieczysława Starczewskiego.

Żródło: ipn.gov.pl