Polska ziemia jest dla nas świętością

W Starej Błotnicy w powiecie białobrzeskim w niedzielę, 28 maja odbyły się obchody Ogólnopolskiego Święta Niepodległościowego Ruchu Ludowego, w którym uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz sekretarz stanu w MRiRW Anna Gembicka.

Działamy w interesie polskiego rolnika
– Nie ma silnej gospodarki bez silnego polskiego rolnictwa. Działamy w interesie polskiego rolnika – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zwrócił uwagę na zasługi działaczy ruchu ludowego w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Przypomniał, że dzięki pracy u podstaw możliwa była obrona świeżej niepodległości po sowieckiej napaści w 1920 roku.

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że tak jak do tej pory rząd będzie wspierał rolników i polską wieś. Tak samo jak było to w czasie suszy w roku 2018 i 2019, jak podczas pandemii czy wspierając zakup nawozów, albo dopłacając do zboża.

Polska ziemia dla nas jest świętością
– To nie jest święto jakiejś jednej partii, to jest święto wszystkich tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę tych, którzy synów polskiej wsi, którzy zawsze w sercu mają niepodległość i wolność. I dziś im oddajemy hołd. Dziś im oddajemy cześć – podkreślił minister Robert Telus.

– Dzięki naszym bohaterom narodowym, ale tu dziś szczególnie, dzięki naszym bohaterom chłopskim, tym którzy walczyli i byli z Ojczyzną w przekroju historii, i byli z Ojczyzną w każdym momencie, gdy ich potrzebowała. To polski chłop w każdym momencie był gotów oddać swoje zdrowie, a często swoje życie za naszą niepodległa Rzeczpospolitą – powiedział minister Robert Telus.

– Dla nas i dla wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę zawsze była ważna polska ziemia. I chcę powiedzieć w imieniu całego rządu, w imieniu swoim, że polska ziemia dla nas jest świętością i będziemy robić wszystko, żeby polska ziemia była w rękach polskich, żeby polska ziemia była obrabiana przez polskiego rolnika – zapewnił minister.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że dziś jest bardzo ważne święto w kościele katolickim – Zesłanie Ducha Świętego, a to drugie święto to zasługa ruchów ludowych z roku 1904.

Szef resortu rolnictwa przypomniał także część odezwy wydanej w 1932 roku przez członków różnych partii chłopskich, którzy spotkali się na zjeździe zjednoczeniowym ruchów ludowych.

– Wszyscy chłopi, drobni rolnicy wszyscy ludowcy winni uroczyście obchodzić ten dzień jako widoczny znak walki o lepsze jutro, o byt drobnego rolnictwa, o panowanie prawa i sprawiedliwości. To są słowa napisane w 32 roku, ale jak bardzo aktualne – zwrócił uwagę minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Przewodniczący NSZZ RI Solidarność Tomasz Obszański przypomniał dokonania działaczy niepodległościowego ruchu chłopskiego, w tym historię powstania związku.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Dzisiejszemu wydarzeniu towarzyszyła także degustacja specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich.