„Polskie drogi Niepodległej”

„Polskie drogi Niepodległej” – to tytuł sympozjum naukowego, które 11 kwietnia odbyło się w Domu Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie. Było ono skierowane do nauczycieli historii, języka polskiego, religii, wychowawców oraz wszystkich zainteresowanych. Mówi główna organizatorka Dorota Kawka:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/1-konferencja-wyszynski.mp3]

Jednym z prelegentów był profesor Paweł Skibiński z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, którego wykład dotyczył problematyki Polski w dwudziestoleciu międzywojennym:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/2-konferencja-wyszynski.mp3]

Sympozjum wpisuje się w wiele innych wydarzeń związanych z rokiem setnego jubileuszu niepodległości. Patronat nad konferencją objął abp Wacław Depo oraz magistrat.

PNP