Pomoc dla Koniecpola

SP 1

Choć zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest zadaniem własnym gminy, radni powiatu częstochowskiego podczas czwartkowej sesji w Starostwie Powiatowym jednogłośnie przyjęli uchwałę o pomocy finansowej dla gminy Koniecpol. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z dowozem wody dla mieszkańców 12 (dwunastu) miejscowości (około 1,5 tys. osób) pozbawionych wody pitnej. Powiat przeznaczył na ten cel 35 tys. zł.

– Zdajemy sobie sprawę, że kwota  ta nie rozwiąże problemu Koniecpola z wodą, ale wspomoże gminę znajdującą się w bardzo trudnej sytuacji finansowej w opłaceniu kosztów dowozu wody dla mieszkańców – mówi wicestarosta Henryk Kasiura.

W programie czwartkowej sesji rady powiatu częstochowskiego podjęto również między innymi uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2015–2027 oraz zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2015 rok. Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Tekst: Starostwo Powiatowe w Częstochowie