Pomoc prawna dla ofiar przestępstw

SADY

W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw od 23 do 27 lutego 2015 r. w wymienionych niżej jednostkach prokuratur okręgu częstochowskiego prokuratorzy będą udzielali pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwami poprzez informowanie o przysługujących im uprawnieniach procesowych:

– w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie, przy ul. Dąbrowskiego 23/35, w pokojach nr 7, 13, 15 i 20, w godzinach 8.30-15.00, w poniedziałek (23.02.2015r.) dodatkowo do 18.00 w pokoju nr 4,15,23 i 33,

– w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Północ w Częstochowie, przy ul. Dąbrowskiego 22, w pokojach nr 31 i 32, w godzinach 8.00-15.00,w poniedziałek (23.02.2015) dodatkowo do godziny 18.00 w pokoju nr 31

– w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Południe w Częstochowie, przy ul. Dąbrowskiego 22, w godzinach 9.00-14.00 w pokojach nr 37b i 46, w poniedziałek (23.02.2015) dodatkowo do godziny 18.00,

– w Prokuraturze Rejonowej w Częstochowie, przy ul. Kilińskiego 23, w pokojach nr 5 i 14, w godzinach 8.00-15.00, w poniedziałek (23.02.2015) dodatkowo do godziny 18.00 w pokoju nr 8,

– w Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu, przy ul. Plebiscytowej 30, w pokojach nr 12 i 14, w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek (23.02.2015) dodatkowo do godziny 18.00 w pokojach 12 i 14,

– w Prokuraturze Rejonowej w Myszkowie, przy ul. Kościelnej 15, w pokojach nr 2 i 21, w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek (23.02.2015) dodatkowo do godziny 18.00 w pokojach 2 i 21,

– w Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu, przy ul. Paderewskiego 12, w pokoju nr 203, w godzinach 8.30-14.30 w poniedziałek (23.02.2015) dodatkowo do godziny 18.00 pokoju nr 105.