Pomoc województwa śląskiego dla Ukrainy

VLUU L210  / Samsung L210

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na organizację pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z Obwodu Donieckiego na Ukrainie. Na ten cel przeznaczonych zostanie pół miliona złotych. Akcję przeprowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy materialnej mieszkańcom terenu objętego konfliktem zbrojnym podjął Sejmik Województwa Śląskiego podczas ostatniego posiedzenia. Samorządowcy chcą w ten sposób wyrazić solidarność z mieszkańcami regionu. Od 2005 roku województwo prowadzi współpracę międzyregionalną z Obwodem Donieckim.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu zostaną umieszczone na stronie Województwa Śląskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.