Ponad 11 mln na pomoc dla bezrobotnych

PUP-Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przeznaczy ponad 11 mln zł na pomoc młodym osobom mającym problemy na rynku pracy.
Projekt obejmie 1412 osób. 965 z nich będzie mogło wziąć udział w stażach, 150 w pracach interwencyjnych, 93 w szkoleniach zawodowych. 120 młodych ludzi otrzyma pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej. Jednorazowa dotacja wyniesie 22 tys. zł.
Projekt zakłada również wydanie 22 bonów szkoleniowych o wartości 5 tys. zł każdy, oraz 62 bony zasiedleniowe, z którym każdy opiewa na kwotę 7,8 tys. zł.
Ze wsparcia mogą skorzystać bezrobotni w wieku od 18 do 29 lat, zarejestrowani w PUP, którzy nie uczą się w trybie stacjonarnym i nie uczestniczą w szkoleniach.

Według danych PUP w Częstochowie, na koniec marca było zarejestrowanych ponad 20,5 tys. bezrobotnych, z czego ok. 23% to były osoby do 30. roku życia.
W powiecie częstochowskim bezrobocie kształtuje się na poziomie 18,2 proc. W Częstochowie stopa bezrobocia wyniosła 11,3 proc.