Ponad 300 interwencji

Überwachungskamera_01

Straż Miejska w Częstochowie podsumowała interwencje przeprowadzone dzięki monitoringowi, które podjęto w październik 2014 r. Strażnicy miejscy i pozostałe służby, w tym Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna i Straż Ochrony Kolei, podjęły łącznie 308 interwencji.

Centrum miejskiego monitoringu mieści się w siedzibie częstochowskiej SM przy ul. Krakowskiej. Operatorami są pracownicy cywilni Straży Miejskiej. Dzięki monitoringowi służby podjęły łącznie 308 interwencji, w tym 247 razy interweniowali strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje przekazano głównie Policji (44) i Pogotowiu Ratunkowemu (14) .

Najwięcej, bo aż w 174 przypadkach, interwencji dotyczyło osób leżących w miejscach publicznych na terenie Częstochowy.  12 przypadków dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, 28 zakłócania porządku publicznego, 23 podejrzenia kradzieży lub niszczenia mienia.

Od 9 kwietnia 2009 r. do 30 listopada 2014 r. dzięki monitoringowi ujawniono ponad 17500 zdarzeń zakończonych reakcją służb.