Ponad 4 mln pielgrzymów na Jasnej Górze w 2018r.

Jasną Górę nawiedziło w 2018 roku około 4 mln 300 tys. pielgrzymów.

W 200 ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło udział 834 tys. osób.

Najliczniejsze pielgrzymki to: Rodzina „Radia Maryja”, Rolnicy, Motocykliści, Odnowa w Duchu Świętym, Anonimowi Alkoholicy, Ludzie Pracy, Koła Żywego Różańca, Szkoły im. Jana Pawła II, Amazonki, Nauczyciele, Kibice, Leśnicy, Energetycy, Kolejarze, Służba Zdrowia, Górnicy, Pielgrzymka Mężczyzn, Wierni Arch. Wrocławskiej, Podwórkowe Kółka Różańcowe, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Bankowcy, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Franciszkański Zakon Świeckich.

Po raz pierwszy przybyły: Pielgrzymka Kombatantów Podziemia Antykomunistycznego – Żołnierzy Wyklętych, Pielgrzymka Osób Walczących z Mukowiscydozą, Pielgrzymka Polskich Geografów, Pielgrzymka ewangelizatorów z „Przystanku Jezus” i Narodowa Pielgrzymka Seniorów.

Pielgrzymek krajowych przybyłych różnymi środkami lokomocji było:
a) parafialnych: 2 tys. 844 grupy, a w nich 131 tys. 832 osoby;
b) młodzieży maturalnej: 371 grup, a w nich 97 tys. 671 osób;
c) dzieci pierwszokomunijnych: 326 grup, a w nich 20 tys. 567 osób;
d) dzieci i młodzieży: 877 grup, w nich 30 tys. 427 osób;
e) zawodowych, modlitewnych, stanowych: 2 tys. 541 grup, a w nich 94 tys. 567 osób;
f) osób chorych, emerytów, rencistów, niepełnosprawnych – 467 grup, a w nich 16 tys. 925 osób;
g) pielgrzymek rowerowych – 133 grupy, a w nich 8 tys. 835 osób
h) pielgrzymek biegowych – 16 grup, a w nich 440 osób
i) pielgrzymka konna – a w niej 18 ułanów
j) dwie pielgrzymki na rolkach – 171 osób.

Na Jasną Górę przyszło 255 pieszych pielgrzymek, uczestniczyło w nich 124 tys. osób.

Na Jasną Górę, oprócz polskich kardynałów, arcybiskupów i biskupów, przybyło 53 hierarchów z 32 państw świata, z: Białorusi, Węgier, Włoch, Niemiec, Boliwii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Monako, Watykanu, Tanzanii, Nikaragui, Filipin, Indii, Czech, Syrii, Libanu, Brazylii, Liberii, Albanii, Francji, Kazachstanu, Rosji, Papui-Nowej Gwinei, Serbii, Uzbekistanu, Republiki Południowej Afryki, Kamerunu, Irlandii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Zambii, i Belgii. Sanktuarium odwiedzili m.in.: kard. Oswald Gracias, przewodniczący Episkopatu Indii, arcybiskup Bombaju; kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów; kard. Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej; abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy, wieloletni osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II; abp José Octavio Ruiz Arenas, sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji; abp Jorge Carlos Patrón Wong, sekretarz watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa; abp Georges Pontier, przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji; bp Jerzy Maculewicz, administrator Apostolski w Uzbekistanie; bp Franciszek Rabek, biskup polowy armii słowackiej; bp George Cosmas Zumaire Lungu, przewodniczący Episkopatu Zambii; bp András Veres, ordynariusz diecezji Győr, przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier; Jasną Górę odwiedził także patriarcha Antiochii obrządku melchickiego Joseph Absi.

Jasnogórskie Centrum Informacji oprowadziło w 2018 roku 5 tys. 330 grup z różnych państw.
W sumie grupy te liczyły 135 tys. 762 osoby.

W pierwszej dziesiątce znalazły się takie kraje jak:
a/ Polska (1 590 grup i 45 484 osoby)
b/ Niemcy (710 grup i 25 068 osób)
c/ Włochy (623 grupy i 15 458 osób)
d/ USA (701 grup i 12 544 osoby)
e/ Hiszpania (330 grup i 7 731 osób)
f/ Francja (267 grup i 6998 osób)
g/ Portugalia (81 grup i 2451 osób)
h/ Austria (77 grup i 2120 osób)
i/ Japonia (88 grup i 1566 osób)
j/ Wielka Brytania (94 grupy i 1362 osoby)

Pozostałe kraje to: Brazylia, Holandia, Argentyna, Filipiny, Węgry, Szwajcaria, Kanada, Tajlandia, Irlandia, Białoruś, Indonezja, Belgia, Meksyk, Singapur, Rosja, Malta, Szwecja, Chorwacja, Hongkong, Litwa, Indie, Ukraina, Rumunia, Malezja, Australia, Reunion, San Marino, Liban, Słowacja, Łotwa, Sri Lanka, Kolumbia, Czechy, Puerto Rico, Dania, Izrael, Chiny, Norwegia, Wietnam, Tajwan, Kostaryka, Słowenia, Finlandia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Republika Południowej Afryki, Estonia, Watykan, Palestyna, Martynika, Bośnia i Hercegowina, Chile, Mołdawia, Irak, Wybrzeże Kości Słoniowej, Peru, Bułgaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kamerun, Salwador, Gwatemala, Honduras, Kazachstan, Kenia, Panama, Serbia i Ekwador.

Tajemnicę Najświętszej Eucharystii kapłani sprawowali 63 tys. 678 razy.

Rozdzielono Komunii św. 2 mln 320 tys.

• Sakrament Małżeństwa zawarło – 35 par.
• Ochrzczono – 64 dzieci.
• Jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom 27 tys. 689 godzin służąc w konfesjonale poprzez sprawowanie Sakramentu Pojednania.
• Różne grupy modlitewne odbyły 237 czuwań nocnych.
• W Księdze Wotywnej zarejestrowano 1 tys. 200 wot dziękczynno-błagalnych.
• W sobotniej nowennie do Matki Bożej Jasnogórskiej złożono 583 tys. 792 kartki z prośbami i podziękowaniami.
• We wspólnocie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej ponad 1500 osób zobowiązało się do odmawiania różańca w intencjach nawrócenia grzeszników i o pokój na świecie.
• W Parafialnych Księgach Pielgrzymów zanotowano około 2 tys. 400 wpisów.
• W Jasnogórskim Centrum Zawierzenia w Księdze Ogólnej Oddania Maryi oddało się 250 osób.
• We wspólnocie „Z Maryją ratuj człowieka”, pod opieką o. Samuela Pacholskiego trwa modlitwa za tych, których zbawienie jest zagrożone. Wspólnota liczy 6 tys. osób. W dorocznych rekolekcjach wspólnoty brało udział blisko 500 osób.
• W Jasnogórskiej Księdze Abstynencji podejmując czasową lub całkowitą abstynencję od alkoholu, nikotyny, narkotyków, hazardu, pornografii i uzależnienia od Internetu wpisało się 217 osób.
• Jasnogórskie Kancelarie o. Przeora, o. Kustosza i inne wysłały ponad 165 tys. listów, i ok. 7 tys. 200 e-maili.

• W Sanktuarium Jasnogórskim działa Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, pod kierunkiem o. Romana Wita, które prowadzi 4 wspólnoty:
– Wspólnotę Zawierzenia Rodzin, które w każdą 1 sobotę miesiąca prowadzi zawierzenie Niepokalanemu Sercu NMP, w którym uczestniczy co miesiąc 4 tys. osób, co w skali roku daje około 50 tys. osób;
– Wspólnotę „Niespokojnych Nadzieją” dla osób w wieku od 25 do 40 lat poszukujących męża i żony, w rekolekcjach uczestniczyło 600 osób.
– Wspólnotę osób, którzy oddali się w niewolę miłości na wzór św. Ludwika Grignion de Monforta, akt oddania ma miejsce dwa razy w roku 25 marca i 8 grudnia każdego roku;
– Wspólnota małżeństw i rodzin, która powstała poprzez zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi ze wspólnoty „Niespokojnych nadzieją”.
Bractwo NMP Królowej Korony Polskiej w 2018 roku przeżywało swój jubileusz 300 lecia powstania 8 września. Uroczystością przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski.

• W Jasnogórskich Dniach Skupienia prowadzonych przez o. Marcina Ciechanowskiego każdorazowo uczestniczy prawie 1600 osób.
• Z posługi jasnogórskich egzorcystów w Sanktuarium skorzystało blisko 500 osób, oraz przeprowadzono niezliczoną ilość rozmów telefonicznych.
• Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Kana” pod opieką o. Tomasza Chmielewskiego podczas cotygodniowych spotkań gromadzi około 120 osób, a na comiesięczne czuwania modlitewne przychodzi blisko 200 osób.
• Duszpasterstwo „Na Halach” prowadzone przez o. Wojciecha Deca w kaplicy świętego Józefa gromadzi co niedziela ponad 350 uczestników Eucharystii. Przy duszpasterstwie działa także zespół wokalno-instrumentalny liczący 40 osób oraz zespół dziecięcy liczący 30 dzieci.
• Odbywały się projekcje filmów i przeźroczy o tematyce religijnej w Kaplicy św. Józefa które obejrzało łącznie 13 tys. 406 osób; w tym grupy pielgrzymkowe, maturzyści, uczestnicy zawierzenia rodzin oraz pielgrzymi i (w Kaplicy św. Józefa i Kaplicy Różańcowej)
• W Poradnictwie Rodzinnym 1 tys. 417 osób szukało pomocy z zakresu życia rodzinnego.
• W Poradnictwie Psychologiczno-Religijnym dla młodzieży przeprowadzono 1 tys. 700 rozmów indywidualnych i grupowych.
• Światła i nadziei na drodze życia poprzez Jasnogórski Telefon Zaufania szukało 1 tys. 832 osoby. Czynny każdego dnia od godziny 20.00 do 24.00, w której posługują wolontariusze.
• Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji na Jasnej Górze przeszkolił 240 animatorów. Duchową Adopcję podjęło około 73 tys. osób.
• Do Księgi Apelowej intencje wpisało około 60 tys. osób.
• Ośrodek Pomocy Charytatywnej na Jasnej Górze prowadzony przez o. Szymona Botula udzielił pomocy finansowej, odzieżowej i żywnościowej dla około 14 tys. osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i samotnych. Pod stałą opieką jest 650 rodzin. Od darczyńców indywidualnych przyjęto i rozdano 45 ton używanych ubrań. W Wigilii dla samotnych i biednych uczestniczyło 120 osób.
• W Jasnogórskim Punkcie Pomocy Medycznej udzielono doraźnej pomocy około 10 tys. 300 osobom.

• Ponadto Jasna Góra prowadzi działalność apostolską i ewangelizacyjną przez Radio „Jasna Góra” i Dwumiesięcznik „Jasna Góra”.
• Prowadzona jest także działalność informacyjna i medialna za pośrednictwem Jasnogórskiego Biura Prasowego pod dyrekcją o. Stanisława Tomonia, jak również portal społecznościowy Twiter prowadzony przez o. Michała Bortnika, zastępcę kustosza, i portal www.jasnagora.pl zarządzany przez o. Marcina Minczyńskiego, webmastera.

• Jasnogórską Szopkę Bożonarodzeniową, budowaną pod okiem o. Bronisława Kraszewskiego, ogląda co roku ponad 100 tys. osób.

Przy jasnogórskim sanktuarium działają grupy apostolskie:
a/ Jasnogórska Rodzina Różańcowa
b/ Sodalicja Mariańska
c/ Asysta Jasnogórska
d/ Franciszkański Zakon Świeckich
e/ Duszpasterstwo Młodzieżowe
f/ Jasnogórska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Kana”
g/ Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
h/ 6 Chórów Jasnogórskich
i/ Intradziści i Orkiestra Jasnogórska
j/ Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia
k/ Armia św. Michała Archanioła
l/ Bractwo Eucharystyczne
ł/ Bractwo NMP Królowej Polski
m/ Wspólnota „Z Maryją ratuj człowieka”
n/ Wspólnota bł. Euzebiusza
o/ Nieformalne „Koło Rodziny Radia Maryja”

Ważniejsze wydarzenia na Jasnej Górze w roku 2018:

Jasna Góra wraz z całą Ojczyzną świętowała jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jubileuszowy Rok wypełniły konferencje, pielgrzymki, koncerty i konkursy dedykowane 100-leciu Polski niepodległej. Główne uroczystości jubileuszowe z udziałem dzieci i młodzieży, władz państwowych i samorządowych oraz pielgrzymów, odbyły się 4 listopada – to właśnie 4 listopada 1918 r. sanktuarium jasnogórskie, jako jedno z pierwszych miejsc w kraju, odzyskało niepodległość i stało się „skrawkiem” wolnej Polski. Narodowy patronat nad jasnogórskimi uroczystościami objął prezydent Andrzej Duda. Na błoniach jasnogórskich odbył się „patriotyczny piknik”, a z jasnogórskiej wieży zwieszono 100-metrową, biało-czerwoną flagę. Sama wieża podświetlona została na biało-czerwono.

W dniach 22-23 października na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska konferencja w 100. rocznicę odzyskania niepodległości pt. „Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu”.

W jasnogórskim Arsenale otwarta została jubileuszowa wystawa pt.: „Tu zawsze byliśmy wolni. Jasnej Góry droga do Niepodległości 1882-1918”. Wśród eksponatów są m.in.: fotogramy z jasnogórskiego archiwum, biżuteria patriotyczna, ryngrafy, odznaczenia wojskowe, pamiątki pozostawione na Jasnej Górze przez prezydenta Ignacego Mościckiego.

W Arsenale wystawiona była także Pamiątkowa Księga z okazji stulecia odzyskania niepodległości – księga powstała z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy.

W związku z jasnogórskimi obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości realizowany był projekt edukacyjny „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”, skierowany do dzieci i młodzieży.

Pozostałe wydarzenia w 2018 roku:

– 11 marca, po raz pierwszy, odbyła się Pielgrzymka Kombatantów Podziemia Antykomunistycznego z udziałem ponad 60. Żołnierzy Niezłomnych. Podczas pielgrzymki odsłonięta została tablica upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych w Kaplicy Pamięci Narodu;
– 15 marca o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry został odznaczony przez prezydenta Węgier Krzyżem Zasługi Republiki Węgierskiej za pogłębianie przyjaźni polsko-węgierskiej;
– 18 kwietnia odbyła się 5. Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych z udziałem ponad 2 tys. alumnów. Spotkanie takie odbywa się co pięć lat;
– 16 czerwca na Jasną Górę przekazane zostały pamiątki po śp. Ryszardzie Kaczorowskim, ostatnim Prezydencie RP na uchodźstwie. Dary – cztery najwyższej rangi ordery – przekazały córki śp. prezydenta Kaczorowskiego, wykonując Jego ostatnią wolę;
– 21 czerwca 40-lecie kapłaństwa świętował bp Stanislav Stolárik ze Słowacji;
– 22 czerwca abp senior Stanisław Nowak z Częstochowy dziękował na Jasnej Górze za 60. lat kapłaństwa;
– 26 czerwca w ramach 7. Narodowej Pielgrzymki Węgrów odbył się wernisaż wystawy pt. „Przenajświętsza Panienka, Patronka Węgrów”, ukazującej wizerunki Matki Bożej Pani Węgier w wykonaniu współczesnych artystów;
– 10 lipca modlili się uczestnicy Rejsu Niepodległości na polskim żaglowcu „Dar Młodzieży”, udający się na Światowe Dni Młodzieży w Panamie;
– 2 sierpnia na Jasnej Górze powstawały sceny do filmu fabularnego pt. „Klecha”, poświęconego życiu i działalności ks. Romana Kotlarza;
– 2 września odbyły się Jasnogórskie Dożynki z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy;
– w czasie trwającego w Rzymie Zgromadzenia Synodu Biskupów na temat młodzieży, w dniach od 3 do 28 października, na Jasnej Górze trwały codzienne nocne czuwania w intencji Synodu;
– 24 października, w przeddzień rozpoczęcia obrad, na Jasnej Górze modlili się uczestnicy krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”;
– 27 października 25-lecie swojej działalności obchodziła na Jasnej Górze organizacja Human Life International oddział w Polsce; jedna z największych organizacji obrońców życia;
– 24 listopada 100 lat życia świętował o. Jerzy Tomziński, najstarszy paulin w Zakonie, były dwukrotny generał Zakonu i trzykrotny przeor Jasnej Góry;
– 1 grudnia odbyło się krajowe posłanie młodych udających się do Panamy na Światowe Dni Młodzieży;
– 1 grudnia w katedrze Notre-Dame w Paryżu miała miejsce inauguracja polskiej kaplicy, w której umieszczona została kopia jasnogórskiej ikony Matki Bożej Częstochowskiej, ofiarowana przez OO. Paulinów z Jasnej Góry;
– 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, na Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej nałożona została nowa, perłowa sukienka, dar artysty Andrzeja Majewskiego ze Szwecji;
– 10 grudnia podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym w Warszawie ojcowie paulini otrzymali pamiątkową tablicę „100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania Niepodległości”, przyznawaną Pomnikom Historii z okazji jubileuszu;
– 10 grudnia przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra otrzymał medal jubileuszowy 100-lecia powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w uznaniu dla Jasnej Góry i jako wyraz wdzięczności dla Matki Bożej Jasnogórskiej;
– 11 grudnia z San Giovanni Rotondo we Włoszech na Jasną Górę przybyły relikwie pierwszego stopnia św. stygmatyka Ojca Pio.

Ponadto w 2018 roku:

– w marcu rozpoczął swoją działalność oficjalny profil Jasnej Góry na Twitterze – @JasnaGoraNews. Znaleźć tam można relacje z życia Jasnej Góry, informacje dla pielgrzymów, ciekawostki dotyczące historii klasztoru jasnogórskiego;
– jubileusz 300-lecia powstania obchodziło Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski, działające przy Jasnej Górze. Bractwo jest organizatorem Zawierzenia Najświętszej Maryi Królowej Korony Polski, które w każdą pierwszą sobotę miesiąca gromadzi tysiące ludzi z całej Polski;
– Jasnogórska Rodzina Różańcowa świętowała jubileusz 50-lecia istnienia;
– Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontani pod dyr. Jarosława Jasiury obchodził 15-lecie powstania;
– do Konfraterni Zakonu Paulinów został włączony bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy arch. częstochowskiej;
– za 70-lecie kapłaństwa dziękował 1 sierpnia o. Antoni Sąkól. Kilka miesięcy później, 13 listopada, o. Antoni Sąkól odszedł do Pana;
– za 60 lat kapłaństwa dziękował o. Leander Pietras;
– jubileusz 40-lecia kapłaństwa świętował o. Bronisław Kraszewski, jasnogórski dekorator;
– za 30 lat kapłaństwa dziękowali ojcowie paulini: o. Ignacy Rękawek, kustosz Jasnej Góry oraz o. Janusz Kosak z sekretariatu przeora Jasnej Góry;
– jubileusz 40-lecia ślubów zakonnych świętował br. Antoni Syty z jasnogórskiej Zakrystii;
– jubileusz 25-lecia pracy na Jasnej Górze świętował Krzysztof Świertok, jasnogórski fotograf;
– nowym kustoszem Jasnej Góry został mianowany o. Waldemar Pastusiak. Zastąpił on na tej funkcji o. Ignacego Rękawka, który był kustoszem przez ponad 22 lata;
– dwumiesięcznik „Jasna Góra” został laureatem nagrody Mały Feniks 2018, przyznawanej przez Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich instytucjom zasłużonym na polu promocji książek o tematyce religijnej w mediach;
– nakładem wydawnictwa Paulinianum ukazały się m.in. pozycje: „Cuda dzieją się po cichu. O Jasnogórskich cudach i łaskach” autorki Anity Czupryn; „Jasnogórska Skarbnica pieśni adwentowych i kolęd” oraz „Koronowana Służebnica” – zbiór nauk nowennowych wygłoszonych przez arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolitę łódzkiego;
– ukazały się dwa kolejne tomy Studia Claromontana pod red. o. prof. Janusza Zbudniewka, paulina. Tom 33 i 34 wydało wydawnictwo Zakonu Paulinów;
– w Muzeum 600-lecia zostały zaprezentowane pamiątki związane z królową Boną, żoną króla Zygmunta I Starego, z racji 500-lecia ślubu pary królewskiej na Wawelu. Są to: ornat i kapa z kompletu szat liturgicznych oraz różaniec;
– kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Wizerunku Nawiedzenia zakończyła peregrynację w diec. warszawsko-praskiej, a rozpoczęła w diec. bydgoskiej;
– w comiesięcznych czuwaniach nocnych archidiecezji częstochowskiej wzięło udział ponad 17 tys. osób;
– na Jasnej Górze trwają prace budowlano-konserwatorskie w ramach projektu „Narodowe Perły Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Prace objęły m.in. Salę Papieską, Pokoje Królewskie, wały jasnogórskie, przybudówkę Kaplicy Matki Bożej z cyklem obrazów „Golgota Jasnogórska” Jerzego Dudy Gracza, nawierzchnię dwóch wejść prowadzących na Jasną Górę oraz dziedzińca przed bazyliką; wymianę dachu nad tzw. Hospicjum. W ramach projektu zrealizowano wirtualny spacer w 3D, dostępny na stronie internetowej Jasnej Góry.

Życie muzyczne:

– na Jasnej Górze w 2018 roku wystąpili znani muzycy i zespoły, m.in.: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”; Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”; Narodowy Chór Ukrainy im. Grygoria Wieriowki; zespół dziecięcy Arka Noego, śpiewaczka Katarzyna Suska-Zagórska oraz wybitny pianista Rafał Blechacz;
– na rynku muzycznym ukazała się najnowsza, 59. płyta z serii Jasnogórska Muzyka Dawna – Pauliński Chorał Gregoriański. Oficjum o św. Pawle Pierwszym Pustelniku;
– przez cały rok 2018 na Jasnej Górze i w różnych miastach Polski trwała 5. edycja Festiwalu Musica Claromontana – Muzyka ze zbiorów jasnogórskich. Festiwal został zorganizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach Festiwalu odbyła się także 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Liturgia Paulinów w średniowieczu”. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska i Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów przy współpracy z Zakonem Paulinów. Festiwal zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kończąc tegoroczne sprawozdanie wyrażam słowa wdzięczności za wszelkie zaangażowanie wszystkim Ojcom i Braciom z jasnogórskiego konwentu, za posługę sakramentalną przy Ołtarzu Pańskim, konfesjonale i na wszystkich innych polach duszpasterskich zmagań o świętość jasnogórskich pielgrzymów.

Słowa podziękowania składam również wszystkim posługującym na Jasnej Górze siostrom zakonnym, pracownikom świeckim za zaangażowanie i wszelką pomoc we właściwym funkcjonowaniu Domu naszej najlepszej Matki i Królowej.

Niech nasza obecność w tym świętym miejscu przemienia najpierw nas samych jak również tych, których Pan posyła do Duchowej Stolicy Polski.

Wszystkim za wszelkie dobro, życzliwość i serce niech Pan przez ręce Maryi błogosławi. Szczęść Boże!

o. Waldemar Pastusiak, Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego

o. Stanisław Tomoń, Dyrektor Biura Prasowego Jasnej Góry
o. Marek Dzodz, Dyrektor Jasnogórskiego Centrum Informacji

*

Więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w 2018 roku

W 2018 r. Jasną Górę nawiedziło 4,3 mln pielgrzymów, z czego 834 tys. osób przybyło do Sanktuarium w 200 ogólnopolskich pielgrzymkach. To więcej niż w ubiegłym roku.

Wśród najliczniejszych pielgrzymek, które nawiedziły Jasnogórskie Sanktuarium w 2018 r., znalazły się m.in. pielgrzymki Rodziny „Radia Maryja”, Rolników, Motocyklistów, Odnowy w Duchu Świętym, Anonimowych Alkoholików, Ludzi Pracy, Kół Żywego Różańca, Szkół im. Jana Pawła II. W 2018 r. po raz pierwszy przybyła m.in. Pielgrzymka Żołnierzy Wyklętych i Narodowa Pielgrzymka Seniorów.

Pielgrzymi przybywali na Jasną Górę grupowo i indywidualnie, a także różnymi środkami lokomocji, m.in. rowerami, na rolkach, konno. W 255 pieszych pielgrzymkach przyszło 124 tys. osób. Oprócz polskich kardynałów, arcybiskupów i biskupów, na Jasną Górę przybyło 53 hierarchów z 32 państw świata.

W 2018 r. w Jasnogórskim Sanktuarium odprawiono 63.678 Eucharystii oraz udzielono sakramentu małżeństwa 35 parom. Odbyło się również 237 czuwań nocnych zorganizowanych przez różne grupy. Do Księgi Apelowej wpisano 60 tys. intencji.

Do najważniejszych wydarzeń świętowanych na Jasnej Górze w 2018 roku należał jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jubileuszowy Rok wypełniły konferencje, pielgrzymki, koncerty i konkursy dedykowane 100-leciu Polski niepodległej. Główne uroczystości jubileuszowe z udziałem dzieci i młodzieży, władz państwowych i samorządowych oraz pielgrzymów, odbyły się 4 listopada, gdyż to właśnie 4 listopada 1918 r. sanktuarium jasnogórskie, jako jedno z pierwszych miejsc w kraju, odzyskało niepodległość. Z jasnogórskiej wieży zwieszono 100-metrową, biało-czerwoną flagę. Sama wieża podświetlona została na biało-czerwono.

BP KEP / Jasna Góra – episkopat.pl