Ponad pół miliona na Owcę PLUS

1464087929

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkursy na wypas owiec i kóz oraz promocję tradycyjnego pasterstwa w Beskidach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Pierwszy otwarty konkurs ofert miał na celu ochronę czynną bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu (tradycyjnego, szałaśniczego) owiec na wybranych halach i polanach górskich Beskidów oraz wypasu owiec i kóz na murawach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Działania te realizować będą dwa podmioty. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej będzie to Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego (przyznano ok. 83 tys. zł.). Konkurs ma na celu wsparcie projektów w dziedzinie pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Stopniowy zanik wypasu owiec wpływa praktycznie nieodwracalnie na zarastanie cennych przyrodniczo terenów Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej ekspansywnymi gatunkami roślin i samosiejkami drzew. To z kolei prowadzi do zubożenia przyrody oraz powoduje nieodwracalne zmiany w tradycyjnym krajobrazie, pozbawiając go m.in. walorów turystycznych. Aby temu zapobiec, Samorząd Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji Programu Owca Plus w 2007 r.

W latach 2008-2015 na realizację Program Owca Plus Województwo Śląskie przeznaczyło ok. 4,5 mln zł. W roku 2014 dzięki wsparciu z Programie wypasano w Beskidach około 2500 sztuk zwierząt, na Jurze – 370 sztuk (228 owiec i 142 kóz).

Źródło: www.slaskie.pl / foto. Witold Trólka