Ponad pół tysiąca uczniów bez szkoły, Śląski Kurator Oświaty: zabrakło odważnej decyzji

534 osoby nie zakwalifikowały się do żadnej ze szkół średnich – to wynik zakończonego kilka dni temu pierwszego etapu rekrutacji w Częstochowie, która nie poradziła sobie z odpowiednim dostosowaniem placówek. Władze miasta winią reformę i przeszacowane wybory kandydatów, kurator oświaty odpowiada – trzeba było podjąć decyzję i zwiększyć liczbę oddziałów.

Pierwszy etap rekrutacji do szkół średnich zakończony i… podsumowany. W wielu miastach zwieńczony wynikiem co najmniej dobrym.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/1_Bauer_19_07_2019.mp3]

Mówi Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty, która ubolewa, że z procesem nie poradziła sobie Częstochowa. Dla ponad pięciuset niezakwalifikowanych kandydatów czeka jedynie 396 niewskazanych w pierwszym etapie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/2_Bauer_19_07_2019.mp3]

Tym bardziej że organy prowadzące, w tym także częstochowski magistrat, w poniedziałek otrzymały wstępną symulację, na podstawie której liczbę oddziałów można było modyfikować, poprawiającym tym samym wynik rekrutacji. Mówi Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/3_Debska_19_07_2019.mp3]

Jak się ostatecznie okazało, korekty były zbyt małe i nie do końca zbieżne z oczekiwaniami uczniów.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/4_Debska_19_07_2019.mp3]

By sytuację poprawić albo naprawić, we wszystkich liceach ogólnokształcących, w których pozwolą na to warunki lokalowe, a organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego zapewni jego właściwą realizację, zostanie zwiększona liczba uczniów w poszczególnych oddziałach. Magistrat podjął też decyzję o utworzeniu dodatkowych oddziałów w VI i VII Liceum Ogólnokształcącym, dodatkowy oddział dla uczniów starających się o miejsce w technikum zostanie utworzony w Technicznych Zakładach Naukowych oraz w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy. Dodatkowe oddziały będą mogli też utworzyć dyrektorzy w techników i branżowych szkół I stopnia we wszystkich zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Ponadto w przypadku klas tworzonych w technikach dopuszcza się tworzenie klasy dwuzawodowej, a w przypadku klas tworzonych w branżowych szkołach I stopnia dopuszcza się tworzenie oddziałów maksymalnie trójzawodowych.

BNO/MD