Poprawić warunki transportu zwierząt

Fot. BP Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej

Na wniosek grupy 188 posłów Parlament Europejski zagłosował w sprawie utworzenia nowej komisji śledczej. Inicjatywa ma poprawić dobrostan zwierząt, których miliony są codziennie transportowane w Unii Europejskiej w celach handlowych. Jedną z inicjatorek wniosku jest europoseł Jadwiga Wiśniewska.

Parlament Europejski przyjął w piątek 19 czerwca, ogromną większością głosów poselskich wniosek o ustanowienie komisji śledczej w sprawie warunków, w jakich transportowane są zwierzęta w Unii Europejskiej.

Ustanowienie komisji śledczej to wynik działań, jakie podejmuje PE w tej kwestii już od dłuższego czasu. 14 lutego 2019 Parlament przyjął rezolucję w kwestii wykonania rozporządzenia Rady z 2005 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią. Parlament wezwał w niej wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia, aby przewozy były planowane i realizowane – od miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia – zgodnie z wymogami UE w zakresie dobrostanu zwierząt. Rezolucja uwzględniła różne środki transportu i różnorodne warunki geograficzne w UE i w państwach trzecich, ponieważ trzeba pamiętać, że transport zwierząt odbywa się też w ramach eksportu poza UE.

Sytuacja i dobrostan zwierząt niewątpliwie tego wymaga. Każdego dnia prawie 4 miliony zwierząt jest transportowanych przez Europę w celach handlowych. Podczas transportu niestety nie zawsze wszystko odbywa się zgodnie ze wspomnianym unijnym rozporządzeniem. Zwierzęta są narażone na ekstremalne temperatury, transport jest długi, a woda i pokarm często nie są dostępne. Brak wystarczającej przestrzeni i inne nadużycia są również powszechne. Mimo, że europejskie przepisy dotyczące transportu zwierząt obowiązują od piętnastu lat, nie zawsze są przestrzegane, na czym cierpią zwierzęta. Średnia podróż zwierząt trwa 30 godzin, ale czas ten może dochodzić nawet 70 godzin, w czasie których często nie mają one nawet dostępu do wody.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny transportu zwierząt powoduje nie tylko ich cierpienie, ale zagraża celowi, jakim jest zapobieganie występowaniu i rozprzestrzenianiu się zwierzęcych chorób zakaźnych. To właśnie transport jest jedną z przyczyn szybkiego rozprzestrzeniania się takich chorób zwierzęcych, w tym takich, które mogą być przenoszone na ludzi. Warto o tym pamiętać w czasie, kiedy walczymy z pandemią COVID-19.

Ustanowienie komisji śledczej ds. transportu zwierząt stanowi zatem nie tylko znaczący przełom w zainicjowaniu bardzo potrzebnych zmian w odniesieniu do dobrostanu zwierząt podczas transportu, ale także w kwestii ochrony zdrowia publicznego.

 

Źródło: BP Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej