Poradnia MONAR zmieniła siedzibę

Stowarzyszenie MONAR, czyli Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Częstochowie zmienia swoją siedzibę. Do tej pory mieścili się w Domu Księcia przy alei Wolności, jednak nie z własnej woli musieli przenieść się do nowych lokalizacji. Poradni MONAR wyszło to na dobre, mówi Renata Lipnicka, kierownik Poradni:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/monar-1.mp3]

Poradnia zajmuje się pomocą uzależnionym od narkotyków. Niestety trafiają do niej również osoby niepełnoletnie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/monar-2.mp3]

Poradnia realizuje również różne projekty finansowane m. in. przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Projekty MONARu są bezpłatne i kierowane są nie tylko do uzależnionych od używek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/monar-3.mp3]

Nowa siedziba Poradni znajduje się przy ulicy Ogrodowej 66.