Poraj: Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze

foto na str

Na Stadionie Sportowym „Polonii” Poraj odbyły się w minioną niedzielę (13 września) Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze.
Turniej, który odbywa się co dwa lata, przeznaczony jest dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy mogą publicznie zaprezentować swoją sprawność fizyczną oraz wolę walki.
Organizatorami zawodów byli Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także Starostwo Powiatowe w Myszkowie we współpracy z Urzędem Gminy Poraj i ZOSP w Poraju. Sędzią głównym turnieju był mł. bryg. Sergiusz Wiśniewski. Innymi członkami jury byli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu myszkowskiego.
Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali puchary, nagrody rzeczowe, medale oraz dyplomy pamiątkowe z rąk przedstawicieli władz powiatowych i OSP.

źródło: foto: www.ugporaj.pl