Porozumienie MPK z „Prusem” podpisane

W siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy częstochowskim MPK a Zespołem Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie.
Dokument sygnowali: ze strony MPK – Prezes Zarządu, Roman Bolczyk oraz Z-ca Prezesa, Robert Madej, a ze strony Zespołu Szkół – Dyrektor, Dariusz Rataj. Porozumienie dotyczy wspólnych działań, które będą podejmowane przez obie instytucje w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego w zawodach aktualnie poszukiwanych na rynku pracy (w szczególności subregionu częstochowskiego). Ze strony szkoły można spodziewać się w najbliższym czasie m.in. utworzenia klas w zawodach elektronicznych, a miejski przewoźnik zaś udostępni swoje zaplecze oraz stworzy warunki pozwalające na zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w poszczególnych zawodach i nabieranie umiejętności zawodowych podczas zajęć praktycznych. Obie instytucje ponadto będą wzajemnie promowały swoje inicjatywy na różnych płaszczyznach.
W dzisiejszym spotkaniu oprócz wcześniej wymienionych wzięli udział także przedstawiciele mediów, grono pedagogiczne i uczniowie, którzy po zakończeniu konferencji prasowej zostali oprowadzeni po terenie zajezdni MPK. Należy przypomnieć, że to kolejna inicjatywa MPK, po wcześniejszych (m.in. cyklu „Wybieram Zawód z Przyszłością”), zmierzająca do przybliżenia młodzieży szkolnej z miasta i regionu działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie.

źródło: MPK Częstochowa