Porozumienie z pracownikami podpisane

Huta Częstochowa, Fot. Arkadiusz Dzielawski

Kierownictwo Liberty Częstochowa, nowego właściciela częstochowskiej huty oraz liderzy wszystkich sześciu związków zawodowych podpisali porozumienie o stosowaniu przez najbliższe pięć lat Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz zasadach wynagradzania i polityki socjalnej.

Liberty uruchomiła częstochowską hutę po przejęciu dzierżawy w grudniu ubiegłego roku. Obecnie zatrudnia ok. 1200 osób, zwiększając produkcję do najwyższych miesięcznych poziomów od 2017 roku. Jak mówi przewodniczący NSZZ „Solidarność” Jacek Maciński – podpisane porozumienie w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy jest dobrym wstępem do przyszłej współpracy w sprawach pracowniczych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/1_porozumienie_Macinski_23_08_2021.mp3]

Liberty Częstochowa zgodziło się w podpisanym porozumieniu, że Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, podpisany w 2008 roku z poprzednim właścicielem huty, obowiązywać będzie do 31 sierpnia 2026 roku. Obejmie wszystkich obecnych oraz przyszłych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/2_porozumienie_Macinski_23_08_2021.mp3]

Kolejnym bonusem jest coroczna indeksacja wynagrodzeń o 1% ponad inflację. Zgodnie ze wskaźnikiem publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny oznacza to podwyżkę o 4,4 % od wynagrodzenia za sierpień.

ABK