Posiedzenie Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości

Źródło fot. gov.pl

Drugie posiedzenie Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości, działającej jako organ doradczy Ministra Sprawiedliwości, odbyło się dziś, 21 maja br. Młodzi ludzie z całego kraju, z różnych ośrodków akademickich dyskutowali nad problemami związanymi z działalnością wymiaru sprawiedliwości oraz dotyczącymi edukacji prawnej.

– Wymiar sprawiedliwości w Polsce może – dzięki świeżemu spojrzeniu młodzieży i jej entuzjazmowi – nabrać nowego, nowoczesnego oblicza. Gorąco liczę na to, że nie zabraknie wam zapału i zaangażowania, by dalej budować świadomość obywatelską i prawną wśród młodych ludzi, tak bardzo potrzebną w naszym kraju – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, inaugurując drugie posiedzenie rady.

Wiceminister sprawiedliwości wyraził także zadowolenie z dotychczasowego zaangażowania młodego pokolenia w znajdowanie rozwiązań ważnych społecznych problemów i z energii, jaka towarzyszy mu podczas zgłaszania nowych inicjatyw.

Tematem przewodnim posiedzenia Rady były kwestie związane z mediacją i pomocą pokrzywdzonym. Dyskutowano o rozwiązaniach dotyczących popularyzacji wiedzy prawnej oraz dostępnego wsparcia ze strony państwa.

Na posiedzeniu Rady została również podjęta sprawa aktywizacji obywatelskiej młodzieży, by zwiększyć udział młodego pokolenia w życiu społecznym i zachęcić do zaangażowania w rozwiązywanie problemów, które także samych młodych ludzi dotyczą.

Omawiano też ogłoszenie przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Młodzieżową Radą Sprawiedliwości II edycji konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji strategicznej – „Młodzi o przyszłości – wyzwania przed Polską i Europą”.

W trakcie posiedzenia podjęto decyzje o charakterze organizacyjnym, m.in. przyjęto sprawozdania grup roboczych, usprawniających działalność rady i zapewniających lepszą koordynację w zarządzaniu projektami.

Rada, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości, realizuje projekty związane z wymiarem sprawiedliwości oraz edukacją prawną i obywatelską skierowane do młodzieży szkolnej i studentów. Jej inicjatywy służą m.in. promowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Rada opracowuje analizy na temat aktów prawnych prezentowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i konsultuje przedstawiane jej projekty. Rada zajmuje się organizacją warsztatów, konferencji oraz paneli dyskusyjnych, a także prowadzeniem kampanii społecznych.

Wyboru Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości, która została powołana w marcu br., dokonano spośród niemal 200 kandydatów. Tworzą ją 24 osoby. Najmłodsza ma 16 lat, a najstarsza – 26 lat. Kadencja Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości trwa rok.

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości