Powiat Radomszczański ma nowego starostę

XXXIX sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego przyniosła zmiany w składzie Zarządu Powiatu. Nowym starostą została Beata Pokora.

Rada, do której kilka dni temu wpłynęło od Wojewody Łódzkiego wezwanie do odwołania starosty Andrzeja Pluteckiego w związku z kompetencją wynikającą z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne podjęła uchwałę w tej sprawie. Mimo iż starosta Plutecki już podczas poprzedniej sesji przekonywał radę, że nie złamał prawa, że nie jest członkiem władz Zrzeszenia Handlu i Usług i nie prowadzi działalności gospodarczej, za odwołaniem go z funkcji starosty głosowało 20 radnych, 1 głos był przeciw 1 – nieważny.

Odwołanie starosty było w tej sytuacji równoważne z odwołaniem całego Zarządu Powiatu. W kolejnych głosowaniach musiał więc zostać wybrany nie tylko nowy starosta, ale także wicestarosta oraz członkowie Zarządu. We wszystkich przypadkach przedstawiono po jednym kandydacie na te stanowiska. Zgłoszona na stanowisko starosty Beata Pokora, która pełniła dotąd funkcję członka Zarządu Powiatu, otrzymała od radnych aż 20 głosów poparcia (przeciw oddano tylko dwa głosy). Od wtorku 30 stycznia jest więc Starostą Radomszczańskim i pierwszą w historii powiatu kobietą na tym stanowisku. Wicestarostą pozostał Robert Zakrzewski, którego poprało 13 radnych, natomiast 9 głosów było przeciw.

Na członka Zarządu wskazana została też ponownie Urszula Rorat (13 głosów za, przy 9 głosach przeciw). Czwartym członkiem Zarządu Powiatu została Urszula Borowiecka (19 głosów za, 0 – przeciw, 1 głos nieważny, dwie osoby wstrzymały się od głosu), która dotąd w starostwie była kierownikiem Referatu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej. Na funkcję została powołana na okres jednego miesiąca. Po tym czasie zarząd będzie funkcjonował w składzie trzyosobowym.

Źródło informacji: radomszczanski.pl