Powiatowy Konkurs Wiedzy o Najnowszej Historii Polski

konkurs

W Urzędzie Miasta podsumowano II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Najnowszej Historii Polski „Od narodzin Solidarności do wolnej Polski. Polska w latach 1980-2015″.

Konkurs był adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego i myszkowskiego. Celem turnieju jest m.in. przypomnienie najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski, które doprowadziły do powstania suwerennego państwa, upamiętnienie sylwetek wybitnych działaczy opozycyjnych, którzy wpłynęli na najnowsze dzieje Polski, kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości, tradycji naszego narodu oraz losów, „małej Ojczyzny”

Część konkursu skierowana do uczniów gimnazjów miała na celu zainteresować młodych ludzi najnowszą historią Polski, a zwłaszcza wydarzeniami, które dotyczyły losów ich rodzin, miejscowości i całej lokalnej społeczności. Uczniowie mieli za zadanie wykonać prezentację multimedialną przedstawiającą wybrany epizod z historii swojej rodziny lub miasta, nawiązujący do burzliwych lat 80. i 90. XX wieku oraz początków XXI wieku.

Komisja Konkursowa po obejrzeniu 9 prac dokonała następujących rozstrzygnięć:

I miejsce – Marcin Lalak; Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie,
II miejsce – Michał Borkowski; Gimnazjum SPSK im. Św. Józefa w Częstochowie,
III miejsce – Kacper Górak; Zespół Szkół nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie,
wyróżnienie – Maja Zielińska; Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych uczniowie 10 szkół, reprezentujących Częstochowę oraz powiaty częstochowski i myszkowski, rozwiązywali test wiedzy poświęcony najnowszej historii Polski (1980-2015). Po sprawdzeniu testów wyłoniono laureatów:

I miejsce – Karol Nowakowski (60 pkt.); VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie,
II miejsce – Kacper Jura (58 pkt.); V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
III miejsc – Rafał Dzieża (56 pkt.); Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Myszkowie.

Organizatorami konkursu byli Urząd Miasta Częstochowy oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie.