Powstaje Wieluński Klaster Energii

Fot. Ministerstwo Klimatu

1 lipca 2020 roku w Wieluniu został powołany „Wieluński Klaster Energii”. Klaster został stworzony w trosce o efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o odnawialne źródła energii. Dodatkowo celem prac będzie przygotowanie projektów wodorowych i magazynowania energii.

„Transformacja energetyczna jest wielką szansą” – mówił podczas inauguracji Klastra Energii w Wieluniu Wiceminister Klimatu oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

„Stabilny i zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii to jeden z kluczowych priorytetów obecnych władz Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, rządu premiera Mateusza Morawieckiego, a także Ministerstwa Klimatu. Przygotowujemy strategię wodorową, która ma odpowiadać na wyzwania technologiczne zielonej zmiany, której jesteśmy świadkami. Dlatego dzisiejsze powołanie Wieluńskiego Klastra Energii to dobra okazja, żeby porozmawiać o wodorze i jego wykorzystaniu w lokalnych społecznościach” – dodał wiceminister.

Klaster został stworzony w trosce o efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o odnawialne źródła energii, ponadto także ma przygotować projekty wodorowe i magazynowania energii.

Do koordynacji prac klastra zaproszony został Instytut Jagielloński, think tank zajmujący się sektorem energii oraz infrastruktury, a także właściciel i wydawca branżowego portalu biznesalert.pl.

Podstawowymi celami Wieluńskiego Klastra Energii są:

1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej w granicach działania „Klastra Energii”.
2. Podejmowanie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora szeroko pojętej energetyki odnawialnej, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii w celu zaspakajania lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną (równoważenia podaży do popytu).
3. Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.
4. Planowanie, wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej również biomasę i energię zgromadzoną w odpadach komunalnych.
5. Planowanie i realizacja projektów budowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.
6. Planowanie i realizacja projektów wodorowych.
7. Planowanie i realizacja projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury w tym głębokiej kompleksowej ich modernizacji
8. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej.
9. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie inteligentnego zarządzania stroną podażowo-popytową energii elektrycznej.
10. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami, gospodarstwami domowymi lub przedsiębiorstwami oraz innymi użytkownikami sieci i dostawcami energii.
11. Zwiększanie świadomości odbiorców energii, promocja rozwoju technologii prosumenckiej poprzez uczestnictwo w projektach szkoleniowych i doradczych realizowanych przez Klaster Energii.
12. Podejmowanie działań mających na celu realne wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacji niskiej emisji.
13. Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektromobilności.
14. Propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji oraz badań w obszarze energii odnawialnej we współpracy z podmiotami sfery badawczo – rozwojowej oraz prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Klastra Energii.
15. Realizacja wspólnych projektów marketingowych i budowanie pozytywnego wizerunku branży energii odnawialnej w regionie w celu pozyskiwania nowych podmiotów.
16. Opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi i edukacji kapitału ludzkiego.

Źródło: gov.pl