Powstanie Kłobucki Park Gospodarczy

podpisanie porozumienia w kłobucku

We wtorek, 5 lipca na Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski i Prezes Zarządu Kłobuckiego Parku Gospodarczego Sp. z o.o w organizacji Bogdan Krysiak podpisali porozumienie intencyjne w sprawie współpracy w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Kłobucki Park Gospodarczy”. Obie strony zadeklarowały wolę współpracy przy przygotowania projektów, których celem będzie budowa „Kłobuckiego Parku Gospodarczego”. Gmina Kłobuck w ramach porozumienia zobowiązuje się do udzielenia wsparcia w zakresie merytorycznym oraz przygotowaniu projektów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej. Do zadań gminy należeć będzie również pomoc w procedurach związanych z udzieleniem niezbędnych pozwoleń oraz pomoc w promowaniu i komunikacji wizerunku „Parku”. W ramach współpracy druga strona zobowiązuje się do zrealizowania uzbrojenia terenów inwestycyjnych dla dużych podmiotów małych i średnich. Celem będzie utworzenie miejsca na rynku gospodarczym, w którym znajdzie się park przemysłowy, inkubator przedsiębiorczości, park technologiczny i strefa wspólna, gdzie znajdą wsparcie przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym. Podstawowym instrumentem finansowym, na którym oprze się „Kłobucki Park Gospodarczy”, będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W parku gospodarczym na terenie 35,7 ha w Kłobucku ma znaleźć się m.in. doradztwo inwestycyjne oraz doradztwo ds. promocji, obsługa księgowa oraz prawna. Jak poinformował architekt Grzegorz Tkacz inwestycja będzie realizowana w oparciu o najnowsze technologie. Jej głównym celem będzie zachowanie równowagi między charakterem przemysłowym a przyrodą. Porozumienie obu stron ma na celu rozwój ekonomiczny i gospodarczy naszej gminy. Współpraca ma pomóc w stworzeniu nowych miejsc pracy, przyciągnąć nowych inwestorów oraz zapewnić wsparcie młodym podmiotom chcącym dalej się rozwijać.

źródło: www.gminaklobuck.pl