Poza Kościołem nie ma zbawienia!

web_relikwie_as

29 października w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem Świętej Rodziny przeżywano 66 rocznicę konsekracji Kościoła katedralnego.  Budowę tej świątyni rozpoczęto w XIX wieku, a w roku 1907 nadano mu patronów – Świętą Rodzinę z Nazaretu. W roku 1925 po utworzeniu diecezji częstochowskiej kościół otrzymał miano katedry. Teodor Kubina – pierwszy biskup częstochowski, w roku 1950 uroczyście poświęcił tę świątynię, zaś papież Jan XXIII nadał katedrze tytuł bazyliki. Dzisiejsze uroczystości rocznicowe połączone były z wprowadzeniem relikwii bł. Maksymiliana Binkiewicza.

Mszy świętej przewodniczył abp Stanisław Nowa. Wraz z nim przy eucharystycznym ołtarzu stanęli m.in: ks. Włodzimierz Kowalik, ks. Teofil Siudy czy ks. Jan Niziołek – proboszcz parafii katedralnej.  W homilii abp senior przypominał, że poza Kościołem nie ma zbawienia.

– Poza Kościołem Bóg Cię nie dotknie! Kiedy dziś czcimy tę świątynię to dziękujemy Bogu właśnie za Kościół, który przypomina nam o Jezusie – Oblubieńcu. My, Kościół, jesteśmy Jego oblubienicą. Bóg nas nie zbawi poza Kościołem. jeśli odrzucimy Kościół, tym samym odrzucimy zbawienie i Boga! Musimy mocno wierzyć w Boga, ale i w Kościół – podkreślał abp Nowak.

W czasie Mszy św. wprowadzono uroczyście do kaplicy błogosławionych męczenników częstochowskich relikwie bł. Maksymiliana Binkiewicza. Ten młody kapłan, który zginął w obozie w Dachau w wieku 34 lat pracował z młodzieżą i nauczycielami. Zapisał się jako człowiek modlitwy i gorliwości apostolskiej. Ks. Niziołek cieszy się, że parafianie będą mogli modląc się przy jego relikwiach prosić Boga o wierność i odwagę w głoszeniu Ewangelii.

– Relikwie jakie otrzymaliśmy z Kurii Metropolitalnej to relikwie drugiego stopnia. Jest to nitka z numeru obozowego na pasiaku bł. Maksymiliana. Jestem głęboko przekonany, że ten męczennik za wiarę będzie orędował nam u Boga. W każdy poniedziałek o godz. 18 w kaplicy męczenników sprawujemy uroczystą Mszę św. z kazaniem. Dalej będziemy rozwijać ten kult teraz już z relikwiami – wyjaśnił kustosz.

W uroczystościach wzięli udział klerycy Wyższego i Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, siostry zakonne, wierni archidiecezji, a nade wszystko parafianie, którzy tego dnia przeżywają w swojej świątyni Dobę Eucharystyczną.

AS