Pozwól się Bogu odnaleźć

fknop

7 marca w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „ŚWIĘTA PUSZCZA” (ul. Świętej Puszczy 6, Olsztyn k.  Częstochowy) odbędzie się dzień skupienia nie tylko dla katechetów. Poprowadzi go ks. dr Tomasz Knop, teolog duchowości, kierownik duchowy, psychoterapeuta. Ks. Knop był dziś (26 lutego) gościem Oli Mieczyńskiej w radiu Fiat.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/02/knop.mp3]

Informacje:
http://www.bibliodrama.edu.pl/
http://www.pomoc-duchowa.pl/
tel. 607 618 288

Dzień skupienia poprowadzony będzie metodą bibliodramy: “Bibliodrama jest otwartym procesem interakcji między tekstem biblijnym i jakąś grupą, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest nowe doświadczenie religijne i zrozumienie Biblii na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi.” (Lexikon fur Theologie und Kirche, s. 415)
Dzień skupienia poprowadzony metodą bibliodramy:
– adresowany jest do wszystkich poszukujących impulsów dla osobistej przemiany na bazie spotkań ze Słowem Bożym
– umożliwia pogłębione dotarcie do treści biblijnych
– daje szansę polepszenia relacji z Bogiem, innymi ludźmi i samym sobą
– jest okazją do poszerzenia praktycznych kompetencji dla katechetów, nauczycieli, teologów, psychologów.
Program 10 godzin obejmuje:
– wprowadzenie teoretyczne w technikę bibliodramy
– uczenie sposobów odczytywania tekstów biblijnych, aby stawały się bardziej zrozumiałe
– doświadczenie siebie w konfrontacji ze Słowem Bożym, poprzez wchodzenie w role postaci biblijnych
– wspólne przygotowanie i celebrację Eucharystii.

Prowadzący: ks. dr Tomasz Knop
Zgłoszenia do 5 marca 2015 r. należy kierować na adres mailowy: tomasz@pomoc-duchowa.pl
lub telefonicznie 607 618 288
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.