Pozwólmy życiu wzrastać – Grzegorz Nienartowicz w Poranku Radia Fiat

Marzec jest miesiącem, kiedy w szczególny sposób przypominamy o wartości i świętości każdego życia. 24 marca przypada Narodowy Dzień Życia, natomiast 25 marca Dzień Świętości Życia, co stało się okazją do rozmowy w Poranku Radia Fiat z prezesem Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II, Grzegorzem Nienartowiczem.

Do głównych zadań Fundacji dla Życia i Rodziny należy wspieranie działań mających na celu promowanie podstawowych wartości człowieka, jakimi są życie i godność osoby każdego człowieka od początku aż po jego kres, a także promowanie, wspieranie i rozwijanie piękna rodziny. Jak zaznaczył prezes Grzegorz Nienartowicz – nadal jest jednak wiele problemów do rozwiązania związanych z tymi tematami:

Do cyklicznych działań podejmowanych przez Fundację należy organizowany corocznie Marsz dla Życia i Rodziny, który w kilku miastach archidiecezji częstochowskiej gromadzi wiele tysięcy uczestników. Trwają przygotowania do tegorocznej edycji wydarzenia:

Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II zaprasza również wszystkich chętnych, zwłaszcza młodzież, do włączenia się w działania wolontariackie prowadzone w ramach Często Pomagam! – Korpus Solidarności.