Praca to jest to!

PROGRAM_AKTYWIZACJIA_INTEGRACJAPraca to jest to- to tytuł konferencji podsumowującej program aktywizacji i integracji. Urzędy pracy, samodzielnie lub we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej inicjowały działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych. Konferencja odbyła się dziś (14.01) w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

O projekcie mówi Anna Kliszewska z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej: – Projekt ten jest przewidziany dla osób wykluczonych. Myślę, że kontakt z tymi osobami jest nie łatwy. Program był dość trudny,ale myślę że udało nam się wydobyć z nich to czego oczekiwaliśmy.

O przebiegu programu na terenie miasta Częstochowy, mówi Anna Lipińska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie: – Realizacja tych prac przyniosła obopólne korzyści. Nasi pracownicy, którzy uczestniczyli w tym programie stanowili wsparcie dla etatowych pracowników a jednocześnie mieli możliwość zaprezentowania nieodkrytych dotąd umiejętności zawodowych.

Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych służą kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. Mogą one być realizowane przez ośrodki pomocy społecznej lub podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

aktywizacja i integracja_konferencja_2

aktywizacja i integracja_konferencja_1

PKr