Praca za czynsz

ZGM

Ruszył we wrześniu zeszłego roku, a już przynosi konkretne rezultaty. Program pod hasłem „Praca za czynsz”, realizowany przez ZGM TBS jest szansą dla lokatorów zasobów komunalnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Problem zaległości czynszowych powyżej 5 tysięcy złotych dotyczy ponad 1500 lokatorów mieszkań w zasobach ZGM TBS w Częstochowie. Straty z tego tytułu dla miejskiej spółki są ogromne. Stąd pomysł programu, który sprawdził się w innych miastach w Polsce. W Częstochowie program „Praca za czynsz” ruszył we wrześniu ubiegłego roku.

– Idea jest prosta. Chodzi o to, by jak najwięcej mieszkańców, którzy mają problem ze spłatą zadłużenia, mogło je odpracować – mówi Paweł Konieczny – prezes ZGM TBS w Częstochowie.

Program już przynosi konkretne rezultaty. Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy jego funkcjonowania, sześć osób odpracowało łącznie ponad 16 tys. zł. Od września ubiegłego roku pięciu lokatorów zdążyło całkowicie odrobić swoje zadłużenie. W sumie do tej pory uczestnicy „Pracy za czynsz” odpracowali kwotę prawie 100 tys. zł. Osoby zalegające z należnościami wykonują m.in. prace porządkowe, remontowe, a także dozorują obiekty.

Aktualnie swoje długi odpracowuje trzynaście osób.

Z możliwości „Pracy za czynsz” mogą skorzystać bezrobotni mieszkańcy zasobów komunalnych, których zadłużenie czynszowe nie przekroczyło 10 tysięcy złotych. Program realizowany jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy oraz przepisów wewnętrznych miejskiej spółki.

W tym przypadku świadczenie rzeczowe wykonywane jest na podstawie umowy – porozumienia, w ramach której cała zarobiona kwota to kompensata za czynsz.

– Program przynosi nie tylko konkretne efekty finansowe, ale też podnosi świadomość społeczną i przypomina, że każda osoba, która ma mieszkanie, musi za nie płacić – dodaje Paweł Konieczny – prezes ZGM TBS w Częstochowie.

Obecnie na miejsce w programie „Praca za czynsz” w naszym mieście czeka około 130 osób.