Praktycznie o wyborach. Co warto wiedzieć przed głosowaniem

Już za kilka tygodni będziemy wybierać nowe władze samorządowe. Od 2002 roku wybieramy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach bezpośrednich na zasadach analogicznych do wyborów prezydenta RP. Zwycięzcą jest kandydat, który uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Wybierać też będziemy radnych do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. O tym kto ma prawo głosować i kandydować mówi Tomasz Doruchowski z częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/1-praktycznie-o-wyborach.mp3]

Nie ma możliwości głosowania w wyborach samorządowych dla osób przebywających za granicą. Możliwość głosowania mają natomiast osoby przebywające w placówkach leczniczych lub odbywające karę pozbawienia wolności. Wiąże się to jednak ze spełnieniem kilku wymogów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/2-praktycznie-o-wyborach.mp3]

W Częstochowie znany jest już podział miasta na okręgi wyborcze oraz liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/3-praktycznie-o-wyborach.mp3]

Do czwartku 6 września, do godz. 15. 30 można było zgłaszać kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych.

PNP