Prawda jest zawsze przeciwieństwem obłudy – z homilii abp. Wacława Depo

jubileusz abp Depo

Ponad pięćdziesięciu księży, liczne osoby konsekrowane i wierni uczestniczyli dzisiaj (9 września) w uroczystej Mszy św., którą abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, odprawił w jubileusz dziesięciolecia swoich święceń biskupich.

W wygłoszonej homilii, abp Depo wspomniał swoją dewizę biskupią:
– Kiedy przed dziesięciu laty miałem wyznaczyć sobie kolejne pole duszpasterskiej odpowiedzialności i służby w Kościele, wybrałem słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Redemptor hominis”, „Ad Christum Redemptorem hominis”, Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka. Dzisiaj dopełniam je przez Maryję.
Abp Depo przypomniał również obraz św. Jana Pawła II wspartego na pastorale zakończonym krzyżem i przypomniał słowa ks. prof. Tadeusza Stycznia opisującego ten obraz: „On wie, kogo się trzyma i wie, do kogo nas prowadzi”.
– Te słowa współbrzmią ze słowami św. Pawła z Listu do Rzymian, odczytywanymi wczoraj w liturgii Maryjnego święta: „Wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim”. Potwierdzam to dzisiaj razem z wami.
Na zakończenie Mszy św. wikariusz generalny archidiecezji częstochowskiej i kanclerz Kurii Metropolitalnej, ks. prał. Marian Szczerba, złożył w imieniu całej archidiecezji ks. abp. Wacławowi Depo życzenia z okazji rocznicy święceń biskupich oraz podziękował za dotychczasową pracę duszpasterską.

ZD

Foto: Zbyszek Derda