Prawie 4 mln złotych na remonty dróg w Powiecie Częstochowskim

Powiat Częstochowski otrzymał promesie na kwotę 3 mln 932 tys. złotych na usuwanie skutków powodzi z lat 2010 i 2013. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont drogi powiatowej Raczkowice – Soborzyce w gminie Dąbrowa Zielona oraz remont drogi powiatowej z Kuźnicy Grodziska do Oblasów. Łącznie wyremontowanych zostanie prawie 4 km dróg powiatowych, które ucierpiały w poprzednich latach w wyniku powodzi.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/powiat_drogi.mp3]

Jak informuje Starostwo Powiatowe do realizacji pozostaje jeszcze kilka zadań z zakresu likwidacji szkód popowodziowych z 2010 roku. Przede wszystkim chodzi tu o remonty dróg w gminach Kruszyna, Blachownia, Kłomnice oraz Dąbrowa Zielona. Pozostają również do wykonania prace w ramach zadań po powodzi z 2013 roku w gminach Kłomnice i Lelów oraz częściowo w gminie Przyrów. Do tej pory na usuwanie skutków powodzi powiat przeznaczył ok. 82 mln złotych. W większości środki te pochodziły z budżetu państwa.

ZD