Prawo do życia

foto AS

W dniu dzisiejszym została odprawiona uroczysta Msza św. na Jasnej Górze, w intencji Ojczyzny i życia ludzkiego od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Z apelem o włączenie się wiernych do wspólnej modlitwy w tych niezwykle ważnych kwestiach, wyszedł ks. abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski, który przewodniczył Eucharystii i wygłosił okolicznościową homilię. Impulsem do zamanifestowania troski o podstawowe wartości chrześcijańskie wypływające w prost z Ewangelii, jest aktualnie toczący się spór wokół zaostrzenia prawa aborcyjnego, w którym głos ma prawo, a nawet obowiązek zabrać każdy wierzący człowiek, w imię wierności nauczaniu Jezusa, o czym dobitnie przypomniał ks. arcybiskup.

MT