Prelekcja dla seniorów w Kinie Studyjnym OKF w Częstochowie

policja

Wczoraj policjantka częstochowskiej komendy spotkała się z seniorami w Kinie Studyjnym OKF w Częstochowie aby porozmawiać o bezpieczeństwie oraz o zagrożeniach związanych z oszustwami. Prelekcja wpisała się w trzydniowy „Dojrzały Festiwal” skierowany do najstarszych mieszkańców naszego miasta. Była to więc doskonała okazja ku temu, aby uświadomić seniorom jakimi metodami posługują się obecnie przestępcy i jak się ustrzec przed oszustami.

Podczas spotkania przed szeroką publicznością w Kinie Studyjnym serż.szt. Agnieszka Toborek z wydziału prewencji przedstawiła zagrożenia na jakie narażone są osoby starsze. Szczególną uwagę zwróciła na zachowanie czujności podczas prowadzenia rozmów telefonicznych. Wszystko po to, aby nie stać się ofiarą oszustw dokonywanych metodą na tzw. wnuczka, pracownika administracji, policjanta czy też dotyczących zawierania szybkich umów z osobami, bądź firmami o niewiadomym pochodzeniu. Głównym celem spotkania było uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa, gdyż właśnie ta grupa osób jest najbardziej narażona na tego typu oszustwa.

Podczas spotkania, policjantka edukowała seniorów, jak należy się zachować, aby nie zostać oszukanym. Przypominała także, jak dbać o swoje bezpieczeństwo finansowe; na przykładach wskazywała sposoby działania oszustów, którzy – wykorzystując łatwowierność i chęć niesienia pomocy bliźnim – bezlitośnie to wykorzystują. Istotne było również uświadomienie seniorom, że bezpieczeństwo ich finansów zależy przede wszystkim od nich samych, gdyż to oni podejmują decyzje. Bardzo mocno podkreślano, że podejmowanie szybkich decyzji związanych z przekazywaniem swoich pieniędzy może być nierozsądne, gdyż w takich sytuacjach łatwo jest stać się ofiarą oszustwa.

Policjantka przypomniała także o tym, jak właściwie zabezpieczyć swoje mieszkanie i jak ustrzec się przed kieszonkowcami w środkach komunikacji miejskiej czy zatłoczonych targowiskach. Poruszono również problematykę zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego celem uwrażliwienia odbiorców na dbałość zarówno o bezpieczeństwo własne jak i innych użytkowników dróg.

źródło: KMP w Częstochowie