Premia dla rolników

Premia dla rolników/fot. kalendarzrolnikow.pl

Młodzi rolnicy mogą starać się o bezzwrotną premię na rozwój małych gospodarstw. Wnioski o przyznanie środków składać można od 31 marca do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość pomocy finansowej to 150 tys. zł.

Otrzymanie premii ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu – mówi Robert Frączyk, zastępca kierownika Biura Działań Społecznych i Środowiskowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/03/1_premia_Fraczyk_31_03_2021.mp3]

Środki będą wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą (w wysokości 120 tys. zł) beneficjanci otrzymają po spełnieniu warunków do przyznania pomocy. Drugą natomiast (w wysokości 30 tys. zł) po realizacji przedłożonego wcześniej biznesplanu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/03/2_premia_Fraczyk_31_03_2021.mp3]

Wniosek może złożyć osoba ubezpieczona zarówno w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie (dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25% całości dochodów lub przychodów). W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedna osoba, niezależnie od tego czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy osobno.

ABK