Premier Morawiecki odwiedził gospodarstwo rolne w Miedźnie

Susza, która wystąpiła w tym roku, pozbawiła rolników znacznej ilości zbiorów. Dlatego 23 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwiedził gospodarstwo rolne w Miedźnie, w powiecie kłobuckim.

Gościli go Urszula oraz Andrzej Chudaszek, którzy posiadają ponad 100 hektarów upraw oraz hodują bydło opasowe i trzodę chlewną. Oni również dotkliwie odczuwają skutki suszy. O tym, jak starają się z tym radzić, mówi Andrzej Chudaszek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/1_ANDRZEJ_CHUDASZEK_23_08_2019.mp3]

Według Urszuli Chudaszek susza z roku na rok jest coraz bardziej dotkliwa oraz utrudnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/2_URSZULA_CHUDASZEK_23_08_2019.mp3]

Dlatego potrzebna jest pomoc rządu, stąd wizyta premiera w Miedźnie. Dzięki temu mógł on lepiej przyjrzeć się obecnej sytuacji rolników. Jak mówi Piotr Derejczyk, wójt gminy Miedźno ta wizyta jest dla mieszkańców bardzo ważna:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/3_PIOTR_DEREJCZYK_23_08_2019.mp3]

Tak samo uważa wójt sąsiedniej gminy Popów, Jan Kowalik, która ma równie wiele walorów, ale również boryka się z podobnymi problemami, jak gmina Miedźno oraz podobnej pomocy oczekuje:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/4_JAN_KOWALIK_23_08_2019.mp3]

Proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie, ks. Andrzej Banasiak uważa, że jest to wizyta potrzebna oraz ułatwiająca dialog społeczny:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/5_ANDRZEJ_BANASIAK_23_08_2019.mp3]

Premier Mateusz Morawiecki wyraził wdzięczność za możliwość spotkania się z rolnikami oraz możliwość dyskusji nad ich bieżącymi problemami. Premier wyraża gotowość w działaniu oraz sprostaniu wymaganiom stawianym przed polskim rządem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/6_MATEUSZ_MORAWIECKI_23_08_2019.mp3]

Głos także zabrał wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński, który towarzyszył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w tym spotkaniu. Wiceminister zwraca szczególną uwagę na giełdę rolno-spożywczą, która niebawem ma powstać w gminie Rędziny. Jak mówi Szymon Giżyński, świadczy to o rozwoju i innowacji polskiego rolnictwa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/7_SZYMON_GIZYNSKI_23_08_2019.mp3]

Z Miedźna minister Mateusz Morawiecki pojechał do Mokrej, gdzie 1 września 1939 roku została rozegrana jedna z pierwszych bitw Wojska Polskiego podczas II wojny światowej. Wtedy Wołyńska Brygada Kawalerii stawiła skuteczny opór oddziałom niemieckim. Aby upamiętnić ten dzień, premier zapalił znicz pod pomnikiem bitwy pod Mokrą.

AK
foto AK/ Aleksandra Mieczyńska