Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie

agencja rolnictwamale

Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gościł w czwartek 14 lipca prezesa Daniela Obajtka. Podczas spotkania omówiono kluczowe dla Agencji problemy.

Prezes Daniel Obajtek przedstawił zmiany, które już zaczęły być wprowadzane w Agencji, oraz te planowane. Jedną z nich było rozpoczęcie wyrównania wysokości pensji pracowników Agencji oraz nagród, a także likwidacja patologii w postaci zarobków i posad w spółkach, uzależnionych od umocowania politycznego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadal będzie istnieć, zostanie zamknięta Agencja Rynku Rolnego, której 80% zadań przejmie Agencja Restrukturyzacji, a 20% tworzony instytut rozwoju obszarów wiejskich. Windykacja zostanie przeniesiona z poziomu powiatów do biur regionalnych. Polski rolnik będzie mógł wszystkie sprawy załatwić w jednej instytucji, przy czym planowane jest przeniesienie procedury rozpatrywania wniosków do biur regionalnych. Zmiana dotknie też systemu szkoleń, które wg prezesa w dużej mierze były niemerytoryczne i niepotrzebne, a kosztowne. Szkolenia mają objąć przede wszystkim pracowników biur powiatowych, bo to oni są pierwszym kontaktem i do nich zwracają się rolnicy. Prezes, przedstawiwszy patologie tworzenia dotychczasowych systemów informatycznych, poinformował, że w ciągu dwóch lat Agencja przejmie system płatności bezpośrednich – zostanie zatrudnionych 70 informatyków, którzy zapewnią stabilność systemu, bez zlecania prac różnym firmom zewnętrznym. Zmieniono także liczbę departamentów z 26 do 22. Poprosił o patriotyzm lokalny i narodowy, czyli o wyrównanie szans dla polskich firm.

Według słów prezesa Obajtka, dotychczasowe zmiany nie zwiększyły budżetu, wprowadzono je dzięki ograniczeniu milionów wydawanych na nagrody.

AD