Prezes radomszczańskiego PGK pełni obowiązki prezydenta miasta

kaminski

Wiesław Kamiński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku będzie pełnił funkcję prezydenta Radomska do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta. Dzisiaj, 1 grudnia, w Urzędzie Miasta w imieniu wojewody łódzkiego nominację przekazał Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Sławomir Wasilczyk.

Powołanie przez premier Beatę Szydło osoby pełniącej funkcję prezydenta jest następstwem zrzeczenia się mandatu przez prezydent Annę Milczanowską, która została posłem na Sejm RP. Z wnioskiem o wyznaczenie Pana Wiesława Kamińskiego wystąpił Wojewoda Łódzki za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Źródło: UM Radomsko