Problemy z CEPIK-iem

Wprowadzony od 13 listopada program pod nazwą Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, w założeniu mający usprawnić pracę wydziałów komunikacji, niestety okazał się być problematyczny. Petenci muszą czekać znacznie dłużej na załatwienie sprawy, a niekiedy w ogóle nie udaję się ich załatwić. O problemach z działaniem systemu mówi Mirosław Anioł, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/cepik.mp3]

Mieszkańcy Częstochowy muszą liczyć się z kłopotami np. z rejestracją pojazdów jeszcze przez jakiś czas. Na bieżąco prowadzone są modyfikacje i usprawnienia programu tak, żeby obsługa petentów nie sprawiała problemów. Częstochowa nie jest jedynym miastem z problemami we wdrożeniu CEPIK-u, podobne utrudnienia są też w innych miastach w kraju.

ZD