Program naprawczy Miejskiego Szpitala Zespolonego

Program naprawczy Miejskiego Szpitala Zespolonego

Fot. Radio Fiat

Rada Miasta uchwaliła kolejny program naprawczy dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Plan zakłada rozbudowę obiektu przy ul. Mirowskiej oraz likwidację placówki przy ul. Mickiewicza, co spowodować ma dodatkowe oszczędności.

Według radnej miasta Moniki Pohoreckiej, założenia uchwalonego programu są bardzo podobne do tych z lat poprzednich. Przewodnicząca Komisji Zdrowia dodaje, że sytuacja ta nie poprawi funkcjonowania szpitala, który z roku na rok jest w coraz gorszym położeniu.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/1_program_Pohorecka_18_12_2020.mp3]

Centralizacja usług w budynkach przy ul. Mirowskiej związana jest jednak z wysokimi kosztami, które szacowane są na kwotę 90 mln zł.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/2_program_Pohorecka_18_12_2020.mp3]

Miejski Szpital Zespolony mieści się w trzech obiektach – przy ul. Bony, Mirowskiej oraz Mickiewicza. Uchwalony program naprawczy przypomina, że istnienie trzeciej z wymienionych placówek stoi pod znakiem zapytania. O komentarz poprosiliśmy dyrektora szpitala, Wojciecha Koniecznego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/3_program_Konieczny_18_12_2020.mp3]

Strategiczne decyzje co do przyszłości Miejskiego Szpitala Zespolonego zostaną podjęte w przyszłym roku po tym, jak poznamy finansowanie przewidziane na najbliższe lata. Jeśli do tego dojdzie, będzie możliwe rozpoczęcie realizacji zadań, przewidzianych w programie naprawczym tj. utrzymanie szpitala w oparciu o zwiększony kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W innym przypadku sytuacja szpitala będzie się pogarszać, co znacząco ograniczy funkcjonowanie placówki.

ABK