Projekt budżetu miasta na 2021 rok

Projekt budżetu miasta na 2021 rok

Fot. Radio Fiat

Projekt budżetu Częstochowy na przyszły rok zakłada wydatki obejmujące m.in. infrastrukturę, edukację i pomoc społeczną o łącznej wartości prawie 1 miliarda 626 mln zł. Przy dochodach ok. 1 miliarda 589 mln zł. planowany deficyt wyniesie ponad 30 milionów.

Choć kwota budżetu może wydawać się duża, biorąc pod uwagę wydatki konieczne do zrealizowania, może nie być wystarczająca. Finansowanie na rok 2021 przewiduje 306 mln zł, czyli 19% budżetu m.in. na remonty i budowę dróg, chodników oraz zakup nowych urządzeń. 154 miliony to środki unijne. Sprawę komentuje Paweł Ruksza, radny miasta Częstochowy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/1_projekt_Ruksza_01_12_2020.mp3]

W puli środków przeznaczonych na przyszłoroczne inwestycje znajduje się kwota 200 milionów na DK1 oraz DK46.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/2_projekt_Ruksza_01_12_2020.mp3]

Przyszłoroczny budżet obejmuje również dział edukacji. Niedawno informowaliśmy, że liceum „Dąbrowskiego” zostanie wcielone do pobliskiego „Prusa”. Decyzja spowodowana jest nie tylko małą ilością młodzieży chętnej do nauki w placówce przy ul. Łukasińskiego, ale również wysokim kosztem kształcenia w przeliczeniu na jednego ucznia, który wynosi kilkanaście tysięcy złotych w bieżącym i następnym roku. Na edukację miasto przeznaczyć chce 460 milionów (35% wydatków bieżących). Plan budżetu na 2021 rok zakłada również 380 mln zł. przeznaczonych na pomoc społeczną.

Bilans projektu budżetu miasta na rok 2021 wygląda następująco:

– dochody ogółem 1 mld 589 mln zł, z tego:
dochody bieżące 1 mld 396 mln zł,
dochody majątkowe 193 mln zł
– wydatki ogółem 1 mld 626 mln zł, z tego:
wydatki bieżące 1 mld 320 mln zł
wydatki majątkowe 306 mln zł,
– planowany deficyt – 37 mln zł.

ABK