Projekt budżetu miasta na rok 2017

budzet_urzad_miasta_na_2017_dochody_slid

Jednym z głównych punktów XXXI. sesji zwyczajnej Rady Miasta Częstochowy, która odbyła się w czwartek 17 listopada, było przedstawienie projektu budżetu miasta na rok 2017.
Projekt zakłada przychody miasta na poziomie 1 mld 136 mln zł, a wydatki w wysokości 1 mld 148 mln zł. Wynikający z różnicy pomiędzy tymi kwotami deficyt sięgający ok. 12 mln zł jest, jak zapewniają władze miasta, najniższy od kilkunastu lat.
Do najwyższych kwotowo inwestycji jakie planowane są na rok 2017 należą:
– Budowa przedłużenia alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) – 29 mln 864 tys. zł;
– Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego – 15 mln 111 tys. zł;
– Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie – 13 mln 978 tys. zł;
– Przebudowa alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie 6 mln 627 tys. zł;
– Program budowy i przebudowy ulic – 9 mln 48 tys. zł;
– Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 6 mln 700 tys. zł;
– Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego – 4 mln zł;
– Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw – 4 mln zł;
– Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych – 3 mln 513 tys. zł
– Rewitalizacja Parku Lisiniec – 3 mln zł
– Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów – 3 mln zł
– Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 3 mln zł
– Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park Wodny – 2 mln 832 tys. zł.
Projekt budżetu trafił do rąk radnych zaledwie kilka dni temu, zatem nie mieli oni wystarczająco dużo czasu aby się z nim dokładnie zapoznać. Jednak już po wstępnej analizie niektórzy z nich deklarują złożenie poprawek i zmian do projektu.
– Wiele pozycji w budżecie jest propozycjami, które nie zawierają szczegółów. Jeżeli mamy jakieś środki przeznaczone na drogi w Częstochowie, nie wskazując na konkretne drogi, to nie możemy ocenić, czy chodzi o te same drogi, o które zabiegają mieszkańcy bo jak na razie jest to wielka niewiadoma. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że w wielu pozycjach nie zostało ujęte tyle samo środków co w latach ubiegłych,na przykład jeżeli chodzi o promocję miasta poprzez sport, to w budżecie jest o pół miliona złotych mniej niż w roku ubiegłym. Do 1 grudnia radni mają czas na złożenie swoich poprawek do projektu i takie na pewno złożymy.
Projekt budżetu na rok 2017 będzie teraz obiektem prac radnych, którzy będą mogli składać wnioski o zmiany oraz uzupełnienie projektu.

ZD

źródło: własne, mat. UM Częstochowy