Projekt teleopieki medycznej

Fot. portalsamorzadowy.pl

Seniorzy, którzy mieszkają w Częstochowie, otrzymają bezpłatne wsparcie. Rusza nabór do projektu zdalnych usług opieki medycznej i społecznej „W ochronie zdrowia i życia”.

Wsparcie będzie kierowane w pierwszej kolejności do osób z problemami zdrowotnymi. Projekt „W ochronie zdrowia i życia” trwać będzie do końca 2022 r. Jego budżet to blisko 4,5 mln zł, z czego ok 4,2 mln zł pochodzi ze środków europejskich.

Projekt to kontynuacja projektu „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze…”, który realizowany był przez dwa lata do 2019 r. Wówczas wsparciem objęto 200 mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Cieszył się dużym powodzeniem i był wysoko oceniany nie tylko przez seniorów, ale także niezależne gremia. Dwa lata temu został wpisany do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Budżet tamtego programu wynosił 1,4 mln zł.

W obecnym programie, przy wyższym budżecie – oprócz zwiększenia liczby uczestników, wprowadzono też dodatkowe komponenty. To badania przesiewowe w kierunku chorób neurodegeneracyjnych, tak, by szybciej zdiagnozować ryzyko Alzhaimera czy Parkinsona oraz zdalne poradnictwo psychologiczne. Do projektu zaproszono też kolejnego partnera medycznego – TELEMEDYCYNĘ Polska, by realizować wsparcie z zakresu kardiologii i diabetologii.

Dzięki temu 125 osób otrzyma na czas projektu do domów niewielkie, ale niezwykłe dokładne urządzenia do zdalnego EKG, a 20 osób będzie mogło badać poziom cukru pod opieką edukatorów diabetologicznych – mówiła Marta Kozłowska ze Stowarzyszenia „EBI ASSOCIATION”.

To wsparcie w pierwszej kolejności przeznaczone będzie dla osób świeżo zdiagnozowanych w zakresie chorób układu krążenia, serca, czy cukrzycy, w tym osób do roku od wystąpienia poważnego incydentu kardiologicznego (badania wykazują, że najgroźniejszy dla życia „sercowców” jest pierwszy rok po zawale).

W ramach projektu „W ochronie życia i zdrowia – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” uczestnicy będą mogli korzystać ze zdalnych usług opieki medycznej i społecznej w miejscu zamieszkania – przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Grupą docelową jest 300 seniorek i seniorów powyżej 65 roku życia, samotnych, nie w pełni samodzielnych z Częstochowy oraz z powiatu częstochowskiego i kłobuckiego, w tym głównie osób z problemami w zakresie chorób serca, cukrzycy, depresji i pierwszych objawów demencji. Osoby te otrzymają urządzenia teleinformatyczne pozwalające na 24-godzinny kontakt z pracownikami zdalnej opieki, którzy pomagają w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, ale także podwyższonego stresu, lęku, samotności.

Pracownik zdalnie analizuje sytuację, wspiera podopiecznego i kontaktuje się automatycznie ze służbami ratunkowymi lub stworzoną w projekcie siecią pomocową (sąsiadami, opiekunami, rodziną podopiecznego, pielęgniarką czy NZOZ).

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych. Jego wartość to 4.470.430 zł, w tym dofinansowanie: 4.157.500 zł

Wkład własny w projekcie pokrywa Miasto Częstochowa (pozafinansowy) oraz Telemedycyna Polska S.A. Liderem projektu jest Stowarzyszenie „EBI ASSOCIATION” z Jastrzębia-Zdroju, a partnerami OpiekaNova Sp. z o.o. z Gdyni, Gmina Miasto Częstochowa oraz Telemedycyna Polska S.A. z Katowic
Udział w projekcie jest dla uczestników bezpłatny.

 

Źródło: UM Częstochowy