Prokuratorzy IPN – u o kulisach zamachu na Papieża św. Jana Pawła II

W czwartek 18 stycznia, w Częstochowie miało miejsce spotkanie, które odbyło się w ramach cyklów „Z Janem Pawłem II ku przyszłości” oraz „częstochowskich spotkań historyczno-archiwalnych”. Gośćmi spotkania byli prokuratorzy z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Mówi inicjator spotkania Bartosz Kapuściak z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/1zamach-na-papieza_kapusciak_19_01_18.mp3]

O nowych ustaleniach pionu śledczego IPN – u dotyczących jednego z bułgarskich zleceniodawców zamachu na św. Jana Pawła II i jednocześnie wykluczających przez wiele lat dominującą wersję mówi Prokurator Skwara:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/2zamach-na-papieza_skwara_19_01_18.mp3]

Na wielowątkowość sprawy zamachu oraz rolę, jaką odegrały w tym służby specjalne Bułgarii, ZSRR i NRD, zwróciła uwagę naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Ewa Koj:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/3zamach-na-papieza_koj_19_01_18.mp3]

Prokurator Ewa Koj podzieliła się także osobistą refleksją związaną z prowadzeniem śledztwa o takim formacie. Zwróciła też uwagę na nagonki jakie miały miejsce na Instytut Pamięci Narodowej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/4-zamach-na-papieza_koj_19_01_18.mp3]

W wyniku zamachu dokonanego w maju 1981 r. na Placu św. Piotra przez Turka Mehmeda Ali Agce, Jan Paweł II odniósł ciężkie rany. Niedoszły zabójca schwytany został przez policję już kilka minut po zamachu. Papież Jan Paweł II wybaczył mu próbę zabójstwa, 27 grudnia 1983 r. odwiedził go w więzieniu.

Piotr Nicpoń