Prokuratura podsumowała 2014 r.

SADY

W 2014 r. do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych jej prokuratur rejonowych wpłynęło 22.056 spraw. Prokuratorzy załatwili 22.313 spraw, w tym część stanowiły sprawy z ubiegłego roku. W 2013 r. wpłynęło 23.180 spraw (różnica wynika ze zmiany kodeksu karnego – jazda rowerem pod wpływem alkoholu oraz kradzieże mienia poniżej 430 zł stały się wykroczeniami). Przybywa natomiast spraw dotyczących poważnej przestępczości gospodarczej, jak pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia podatku VAT itp.

Prokuratorzy sporządzili 5.773 aktów oskarżenia, z których 2.789 zawierało wnioski o skazanie bez rozprawy na mocy ugody zawartej przez oskarżonego z prokuratorem. Skuteczność aktów oskarżenia była wysoka – sądy uniewinniły tylko 199 osób (2,68%).

W toku śledztw na wniosek prokuratorów sądy tymczasowo aresztowały 209 osób. Skuteczność wniosków wynosiła 92,82%). Na poczet kar grzywny i przepadku mienia zabezpieczono oskarżonym mienie o wartości 1,8 mln zł. Prokuratorzy złożyli 401 apelacji od wyroków. Sądy odwoławcze uwzględniły 65,9% apelacji.