Prokuratura podsumowała 2016 rok

prokuratura fot. ZD

W 2016 roku do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych jej prokuratur rejonowych wpłynęło 18.306 spraw. Prokuratorzy załatwili 18.209 spraw.

W 2015 roku do prokuratur wpłynęło 16.861 spraw. Różnica nie wynika z wzrostu przestępczości w regionie, lecz zmiany kodeksu postępowania karnego, obowiązującej od 15 kwietnia 2016 roku. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, prokuratorzy nadzorują również dochodzenia, które były prowadzone samodzielnie przez Policję.

Prokuratura Okręgowa zajmowała się głównie sprawami dotyczącymi przestępczości gospodarczej dużej wagi (pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia podatku VAT, wystawianie fikcyjnych faktur) oraz poważną przestępczością narkotykową i korupcyjną. Nową kategorią spraw były postępowania dotyczące błędów medycznych.

W prokuraturach rejonowych najczęściej prowadzone były postępowania w zakresie oszustw (większość spraw dotyczyła oszustw internetowych), uchylania się od alimentów, kradzieży, znęcania nad osobami najbliższymi i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Prokuratorzy sporządzili 3.099 aktów oskarżenia i 2.322 wnioski o skazanie bez rozprawy na mocy ugody zawartej przez oskarżonego z prokuratorem, łącznie przeciwko 8.277 osobom. Skuteczność aktów oskarżenia była wysoka – sądy uniewinniły tylko 141 osób, spośród 6.417 osób osądzonych w 2016 roku (2,20%).

W toku śledztw na wniosek prokuratorów sądy tymczasowo aresztowały 172 osoby (skuteczność wniosków wynosiła 85,15%).

Prokuratorzy złożyli 402 apelacje od wyroków. Sądy odwoławcze uwzględniły 64,86% apelacji.

źródło: Prokuratura Okręgowa Częstochowa